Dataskydds­beskrivning

Österbottens handelskammare har förbundit sig att värna sina tjänsteanvändares integritet och att i sin verksamhet följa dataskyddslagen och övriga lagar samt goda dataskydds- och datasäkerhetsförfaranden. Våra webbtjänster kan innehålla länkar till andra bolags webbplatser eller tjänster vilka har egna dataskyddsförfaranden som är skilda från Österbottens handelskammares förfaranden.

Vi strävar efter att få kännedom om medlemmarnas och övriga användares behov och att skapa intressanta tjänster för dem. De uppgifter som vi hanterar kan indelas i:

  • uppgifter som användaren gett
  • uppgifter som samlats in från offentliga källor såsom handelsregistret eller källor som är till allmänt förfogande
  • uppgifter som samlats in i samband med användningen av tjänster
  • uppgifter som härletts med analytiska metoder.

Vi använder de insamlade uppgifterna bl.a. för att sköta om de uppgifter som är angivna i handelskammarlagen (1.11.2002/878), för att producera lätthanterliga, säkra och personifierade tjänster, för att förbättra kundupplevelsen, för att utveckla en mer riktad marknadsföring och en effektiv kundbetjäning.

Den här dataskyddsklausulen beskriver Österbottens handelskammares insamling av personuppgifter och det förfarande som berör hanteringen. Med ”personuppgifter” menas uppgifter som är anknutna till en viss person.

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen här nedan: ”Österbottens handelskammares dataskyddsbeskrivning för medlems-, kund- och intressentgruppsregistret. Den här dataskyddsbeskrivningen är samtidigt en registerbeskrivning och det informationsdokument som dataskyddslagen förutsätter.

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen

Användaren godkänner villkoren för den här dataskyddsbeskrivningen genom att använda våra tjänster. Ifall användare inte godkänner dessa villkor så har användaren ingen rätt att använda sig av våra tjänster.

Vårt dataskyddsförfarande uppdateras vartefter tjänsterna utvecklas eller lagstiftningen ändras. De ikraftvarande dataskyddsförfarandena finns på den här sidan.