Förtjänst­tecken

Centralhandelskammarens förtjänsttecken är officiella och hållbara utmärkelser till goda arbetstagare. Förtjänsttecknen vittnar om att arbetstagarens erfarenhet och förpliktelse till företaget värdesätts och uppskattas. Centralhandelskammarens förtjänsttecken, som grundar sig på en förordning, är också ett officiellt erkännande av näringslivet nationellt sett. Mera information om förtjänsttecken hittar du här.