Publikationer

Handelskammarens nyhetsbrev utkommer nio gånger per år. I nyhetsbrevet får medlemmarna aktuell information gällande företagsverksamhet samt information om vad som är på gång inom handelskammaren.

Beställ eller annullera handelskammarens nyhetsbrev och marknadsföringsbrev

Handelskammartidningen CB är en högklassig, tryckt tidning som utkommer två gånger per år. I artiklarna i CB kan man läsa om aktuella företag och intressanta företagarpersonligheter. Tidningen distribueras till 2900 företag i Österbotten och Mellersta Österbotten. CB är ett utmärkt sätt att nå beslutsfattarna i regionens företag.

Mediekort

Om du är intresserad av att annonsera i CB-handelskammartidningen ta kontakt med mia.brannbacka [at] chamber.fi eller 050 309 2331.

CB-arkiv

Läs CB-tidningens artiklar i vårt nyhetsrum 

Coastline är regionens visitkort och utges vartannat år. Nästa nummer av Coastline skall publiceras i mars 2025 och nu är det möjligt att reservera artiklar i den. Varje företag presenteras i en journalistiskt skriven, välredigerad, engelskspråkig artikel. Förutom företagsartiklarna kan man också läsa om Österbottens näringsliv, intressanta personer och aktuella fenomen. Coastlines distribution sker dels genom deltagande företag, dels genom organisationer, städer, kommuner och övriga som vill marknadsföra regionen.

Läs den elektroniska Coastline-publikationen