Skilje­mannaför­farandet

Skiljeförfarande är ett effektivt sätt att lösa tvister som uppstått mellan företag och ett alternativ till domstolsförfarande. Vid skiljeförfarande löses tvisterna snabbt och sakkunnigt. Skiljeförfarande används framför allt inom näringslivet. Metoden lämpar sig endast för sådana tvister som får biläggas genom förlikning.
Ytterligare information om skiljemannaförfarande på skiljedomsinstitutets sida.