Apurahat

Kauppakamarilla on useita rahastoja, joiden kasvusta ja tuottojen käyttämisestä sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin huolehtivat kauppakamariosastojen rahastovaliokunnat. Alla lueteltujen apurahojen lisäksi rahastot ovat viime vuosina tukeneet voimakkaasti korkeakoulujen varainkeruuhankkeita.

Vaasan kauppakamariosaston rahastot tukevat tiedettä ja tutkimusta. Ne rahoittavat mm. yrityksille tärkeitä hankkeita ja projektien käynnistämistä. Rahastot eivät jaa tukea opiskelijoille, väitöskirjan tekijöille eivätkä myönnä matka-apurahoja.

Pietarsaaren sekä Keski-Pohjanmaan osastojen rahastojen käyttövaroista voidaan jakaa stipendejä, opiskeluavustuksia, avustusta projekteihin tai vastaaviin kohteisiin, tukemaan sellaista koulutusta tai toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää elinkeinoelämää Pietarsaaren seudulla tai Keski-Pohjanmaalla. Hakuaika on keväisin.

Myönnettyjä apurahoja Pietarsaaren kauppakamariosaston rahastoista 2020
Konsuli Gustav Schüttin stipendirahastosta, 5 x 1000 €
Sara Forsberg, Svenska handelshögskolan
Alexandra Granlund, Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Felix Kaitfors, Svenska Handelshögskolan
Sebastian Lassila, Svenska Handelshögskolan
Anita Petterson, Centria

Walter Narsin muistorahastosta, 3 x 1000 €
Marcus Hjulfors, Åbo Akademi
Johnny Huynh, Yrkeshögskolan Novia
Andreas Reipsar, Åbo Akademi


Vaasan kauppakamariosaston apurahat vuonna 2020

Vaasan yliopisto, Vaasa Energy Business Innovation Center -hanke, 10 000 €
Åbo Akademi, Vaasan DI-koulutus, 10 000 €
Digitalisation Academy, 7 500 €
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 5 000 €
Vaasan yliopisto, Älyverkkoprofessuuri, 5 000 €
Yrkeshögskolan Novia & Vaasan ammattikorkeakoulu, Tandem-hanke, 3 000 €
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry, Yrityskylä Vaasa, 2 000 €
Uusyrityskeskus Startia, 1 000 €
Roger Nylund, matka-apuraha, 1 000 €
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, 500 €
Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 500 €
Tobias Ekfors, matka-apuraha, 500 €
Kimmo Koivisto, matka-apuraha, 500 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 2 000 €
Vaasan ammattikorkeakoulu, liiketalous, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 1 000 €
Vaasan ammattikorkeakoulu, tekniikka, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 1 000 €
Yrkeshögskolan Novia, tekniska enheten, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 1 000 €
VAMIA, metalliala, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 500 €
VAMIA, liiketalous, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 500 €
Korsholms gymnasium, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 300 €

 

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN