Apurahat

Kauppakamarilla on useita rahastoja, joiden kasvusta ja tuottojen käyttämisestä sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin huolehtivat kauppakamariosastojen rahastovaliokunnat. Alla lueteltujen apurahojen lisäksi rahastot ovat viime vuosina tukeneet voimakkaasti korkeakoulujen varainkeruuhankkeita.

Vaasan kauppakamariosaston rahastot tukevat tiedettä ja tutkimusta. Ne rahoittavat mm. yrityksille tärkeitä hankkeita ja projektien käynnistämistä. Rahastot eivät jaa tukea opiskelijoille, väitöskirjan tekijöille eivätkä myönnä matka-apurahoja.

Pietarsaaren sekä Keski-Pohjanmaan osastojen rahastojen käyttövaroista voidaan jakaa stipendejä, opiskeluavustuksia, avustusta projekteihin tai vastaaviin kohteisiin, tukemaan sellaista koulutusta tai toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää elinkeinoelämää Pietarsaaren seudulla tai Keski-Pohjanmaalla. Hakuaika on keväisin.

Vaasan kauppakamariosaston apurahat vuonna 2019

Vaasan yliopisto, Vaasa Energy Business Innovation Center -hanke, 10 000 €
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 10 000 €
Digitalisation Academy, 7 500 €
Vaasan yliopisto, Älyverkkoprofessuuri, 5 000 €
Yrkeshögskolan Novia & Vaasan ammattikorkeakoulu, Tandem-hanke, 3 000 €
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry, 2 000 €
Uusyrityskeskus Startia, 1 000 €
Timo Kankaanpää, matka-apuraha, 1 000 €
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, 500 €
Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 500 €
Vaasa Energy Week, 2 000 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 2 000 €
Vaasan ammattikorkeakoulu, liiketalous, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 1 000 €
Vaasan ammattikorkeakoulu, tekniikka, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 1 000 €
Yrkeshögskolan Novia, tekniska enheten, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 1 000 €
VAMIA, metalliala, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 500 €
VAMIA, liiketalous, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 500 €
Korsholms gymnasium, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 300 €

Pietarsaaren kauppakamariosaston apurahat vuonna 2019

Konsuli Gustav Schüttin stipendirahastosta
, 1000 €/hlö
Jeanette Huldén, Svenska Handelshögskolan, Vaasa
Corinne Kronqvist, Yrkeshögskolan Novia
Miro Lindblom, Vaasan yliopisto
Amanda Snellman, Svenska Handelshögskolan, Vaasa
Axel Stenman, Svenska Handelshögskolan, Vaasa

Walter Narsin muistorahastosta
, 1000 €/hlö
Mika Adler, Åbo Akademi
Jaakko Ketola, Vaasan Yliopisto
Heidi Lind, Vaasan yliopisto

Walter Narsin muistorahastosta Optiman opiskelijoille
, 500 €/hlö
Kevin Ekblom, fordonsmekaniker
Magdalena Weiner, bagare-konditor
Hanna Söderlund Caluyong, kosmetolog
Jenny Asplund, ungdoms- och fritidsinstruktör
Julia Kling, rörmontör
Ida Hjulfors, automationsmontör, Årets kombi-studerande

Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy:n juhlarahastosta Optiman opiskelijoille, 500 €/hlö
William Blomqvist, datanom
Kevin Sundqvist, ICT-montör

Keski-Pohjanmaan kauppakamariosaston apurahat vuonna 2019 

Centria-ammattikorkeakoulu,
 500 €/hlö
Jonna Lahti, tradenomiopiskelija
Phuong Truong, BBA-opiskelija
Jussi Nättinen, tradenomiopiskelija
Khanh Van, IT-opiskelija
Ashim Ghimire, IT-opiskelija

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 500 €/hlö
Samuli Leväniemi, merkonomiopiskelija
Jere Rönkkö, merkonomiopiskelija
Amanda Matikka, merkonomiopiskelija
Jani Saarenpää, laboranttiopiskelija
Sari Tuikkanen, laboranttiopiskelija
Didrik Kinnari, yhdistelmäajoneuvonkuljettajaopiskelija

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN