Apurahat

Kauppakamarilla on useita rahastoja, joiden kasvusta ja tuottojen käyttämisestä sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin huolehtivat kauppakamariosastojen rahastovaliokunnat. Alla lueteltujen apurahojen lisäksi rahastot ovat viime vuosina tukeneet voimakkaasti korkeakoulujen varainkeruuhankkeita.

Vaasan kauppakamariosaston rahastot tukevat tiedettä ja tutkimusta. Ne rahoittavat mm. yrityksille tärkeitä hankkeita ja projektien käynnistämistä. Rahastot eivät jaa tukea opiskelijoille eivätkä väitöskirjan tekijöille.

Pietarsaaren sekä Keski-Pohjanmaan osastojen rahastojen käyttövaroista voidaan jakaa stipendejä, opiskeluavustuksia, avustusta projekteihin tai vastaaviin kohteisiin, tukemaan sellaista koulutusta tai toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää elinkeinoelämää Pietarsaaren seudulla tai Keski-Pohjanmaalla. Hakuaika on keväisin.

Pietarsaaren kauppakamariosaston rahastoista vuonna 2021 myönnetyt apurahat

Konsuli Gustav Schüttin stipendirahastosta, 5 x 1000 €
Enkvist Victoria, Åbo Akademi
Kujamäki Meeri, Helsingin yliopisto, Vaasan yksikkö
Moisio Carl-Viktor, Hanken
West Jannica,  Handelshögskolan vid Åbo Akademi
Wiklund Sanna, Centria AMK

Walter Narsin muistorahastosta, 3 x 1000 €

Lind Noora, Åbo Akademi
Snellman Robin,  Vaasan Ammattikorkeakoulu
Tran Hieu, Helsingin yliopisto

Walter Narsin muistorahastosta, 6 x 500 €
Bagarnäs Carolina, Optima
Kronqvist Lina, Optima
Sjölind Oliver, Optima
Wikblad Wictor, Optima
Wiklund Elin, Optima
Olson Ivar, Optima

PSP Oy:n juhlavuoden rahastosta, 2 x 500 €
Ahlvik Adrian, Optima
Snellman Joas, Optima

Martin Granholmin apuraha, 1 x 2500 €
Maria hemgård-Nylund, Kyrkostrands skola

Keski-Pohjanmaan kauppakamariosaston rahastoista vuonna 2021 myönnetyt apurahat, 9 x 500 €

Katariina Uotila, Centria-ammattikorkeakoulu
Matti Wada, Centria-ammattikorkeakoulu
Jaakko Pakka, Centria-ammattikorkeakoulu
Emma Polso, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Oona Tokola, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Jonne Kauppinen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Venla Rintalahti, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Riku Kalliokoski, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Julius Mikkonen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Vaasan kauppakamariosaston vuonna 2021 myöntämät apurahat

Vaasan yliopisto, Vaasa Energy Business Innovation Center -hanke, 10 000 €
Åbo Akademi, Vaasan DI-koulutus, 10 000 €
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Vaasan juristikoulutus 5 000 €
Vaasan yliopisto, Älyverkkoprofessuuri, 5 000 €
Digitalisation Academy, 3 000 €
Yrkeshögskolan Novia & Vaasan ammattikorkeakoulu, Tandem-hanke, 3 000 €
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry, Yrityskylä Vaasa, 2 000 €
Nuori Yrittäjyys ry, Pohjanmaan aluetoimisto 2 000 €
Uusyrityskeskus Startia, 1 000 €
Tom Lillhonga, matka-apuraha, 1 500 €
Vaasan ammattikorkeakoulu, tekniikka, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 2 000 €
Yrkeshögskolan Novia, tekniska enheten, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 2 000 €
Svenska handelshögskolans studentkårs understödsförening i Vasa r.f, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 1 000 €
Vaasan ammattikorkeakoulu, liiketalous, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 1 000 €
Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys, 500 €
VAMIA, liiketalous, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 500 €
VAMIA, metalliala, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 500 €
Yrkesakademin i Österbotten YA, metalliala, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä 500 €
Österbottens försvarsgille – Pohjanmaan maanpuolustuskilta, 500 €
Korsholms gymnasium, edelleen jaettavaksi opiskelijastipendeinä, 300 €

 

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN