#palkkaanuori – työnantajille

Pohjanmaan kauppakamari haastaa kaikki Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yritykset tarjoamaan nuorille töitä tulevana kesänä. #palkkaanuori-kampanja on oiva tapa tavoittaa nuoret tänä poikkeuksellisena aikana, kun rekrytointitapahtumia ei juurikaan järjestetä.

#palkkaanuori on haastekampanja, jossa yritykset vastaavat yleiseen haasteeseen, ketään ei haasteta nimeltä. Haasteen vastaanottanut yritys ilmoittaa kauppakamarille mukana olostaan ja linkki yrityksen kesätyöhakuun lisätään nuorille suunnatulle kampanjasivulle.

Huom! Kesällä 2021 kampanja toteutetaan myös englanniksi tavoitteena tarjota entistä enemmän kesätöitä myös alueemme kansainvälisille opiskelijoille. Jos teillä ei kielitaitovaatimusten vuoksi ole mahdollisuutta palkata kansainvälisiä osaajia, ilmoittakaa se Muuta-kentässä, niin emme lisää paikkojanne englanninkieliselle kampanjasivulle.

Ilmoittakaa yrityksenne/organisaationne mukaan kampanjaan

Yritys voi kertoa mukana olostaan myös lataamalla kampanjan tunnuksen esimerkiksi verkkosivuilleen. Kauppakamari levittää tietoa alueen yritysten tarjoamista kesätöistä toisen asteen ammatillisille ja korkeakouluopiskelijoille.

Lataa #palkkaanuori-logo

Jos tarvitset logoa muussa muodossa tai koossa, ota yhteyttä mia.brannbacka [at] chamber.fi.

Nuorten palkkaaminen kesätöihin hyödyttää palkkaa saavien nuorten lisäksi yrityksiä ja yhteiskuntaa:

  • Kesätöiden avulla yritys luo siteitä tulevaisuuden työntekijöihin. Nyt on mahdollisuus luoda perusta sille, että yritys on kiinnostava ja haluttava, kun nuoret siirtyvät työelämään.
  • Kesätöiden avulla nuoret kiinnostuvat oman alueen yrityksistä ja heitä saadaan sitoutettua alueeseen.
  • Kesätöiden avulla nuoret saavat todenmukaisen käsityksen niin yrityksestä, alasta kuin työelämästä yleensä.
  • Palkkaamalla nuoria on mahdollisuus haastaa yrityksessä vallalla olevat, vakiintuneet ajattelu- ja toimintamallit.

Tiesitkö?

Viime kesänä yli 70 prosenttia kauppakamarialueen yrityksistä ja organisaatioista oli aikeissa rekrytoida kesätyöntekijöitä. Halutuimpia työntekijöitä olivat ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, mutta yli 40 prosenttia yrityksistä tarjosi kesätöitä myös alle 18-vuotiaille. Palkkaa nuori -haastekampanjaan osallistui vuosi sitten lähes 180 työnantajaa, joilla oli yhteensä reilut 6400 kesätyöpaikkaa. Valitettavasti pandemia rajoitti sittemmin kesätyöllistämistä.

Kauppakamarialueen yritykset rekrytoivat pääsääntöisesti alueen omista oppilaitoksista valmistuneita. Esimerkiksi alueemme ammattikorkeakouluista valmistuneista kaksi kolmesta työllistyy tänne. Työvoimapulan kasvaessa sama taso on saatava säilytettyä tai määrää on mieluummin saatava kasvatettua.

Pohjanmaan kauppakamarialueella työmarkkinoille tulee reilut 500 nuorta liian vähän joka vuosi. Osaavaa työvoimaa ei siis tulevaisuudessa riitä kaikille. Vuosittainen usean sadan nuoren vaje perustuu laskelmaan, joka ottaa huomioon nuorisoikäluokan koon, arvion avautuvista työpaikoista ja sen tosiseikan, että noin joka kolmas nuori muuttaa muualle opiskelemaan tai töihin palaamatta takaisin. Työmarkkinoiden rakennemuutos pienentää työvoimavajetta jonkin verran. Mutta selvä vaje on olemassa, ja se kasvaa taloussuhdanteen vahvistuessa ja nuorisoikäluokkien pienentyessä edelleen.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN