Samarbetet mellan Novia och Mirka är Årets digiprojekt

På bilden från vänster: Hannu Ojajärvi, ABB, ordförande för handelskammarens digitaliseringsutskott, Ray Pörn från yrkeshögskolan Novia, Mika Adler från Mirka samt Österbottens handelskammares direktör Mikael Hallbäck.

Projektet som studerande vid Yrkeshögskolan Novia genomfört på uppdrag av Mirka har utsetts till Årets digiprojekt av Österbottens handelskammare. Valet gjordes av Österbottens handelskammares digitaliseringsutskott.

Utskottet utsåg samarbetet mellan Novia och Mirka till vinnare, eftersom utgångspunkten för projektet var ett konkret och invecklat problem på Mirka som man i samarbete med studerande sökte en lösning på.

– Projektet uppfyllde de kriterier som digitaliseringsutskottet fastställt för utmärkelsen Årets digiprojekt, konstaterar utskottets ordförande Hannu Ojajärvi som är verksam på ABB. – Med hjälp av det arbete som studerandena gjorde kunde man kombinera sensor- och informationsteknik, och därför är projektet ett utmärkt exempel på digitalisering, fortsätter Ojajärvi.
– Tack vare projektet kunde en funktion i företaget stödas med automatisering, tillägger Österbottens handelskammares kommunikationschef Mia Brännbacka som också fungerar som utskottets sekreterare.

Projektet innebar att man på uppdrag av Mirka gjorde en förstudie där man kartlade om det på basen av ljudet från en slipmaskin är möjligt att identifiera vissa typer av fel i maskinen. För närvarande utförs felidentifieringen av erfarna arbetare baserat på sinnesförnimmelse, och företaget behövde automatisera denna tysta kunskap. Förstudien planerades och genomfördes av fyra utländska utbytesstudenter vid Novia våren 2021.

Mirka försåg gruppen av studerande vid Novia med några slipmaskiner varav en del var felfria och en del defekta. Studerandena skapade ett automatiserat system för att spela in ljud och gjorde ett spektrum eller spektrogram av ljudet. Med hjälp av dessa byggde de i sin tur en maskininlärningsmodell för att skilja spektrumet hos en felfri slipmaskin från en defekt maskin. Förstudien visade att automatisk identifiering och klassificering av defekter är möjlig.

– På Mirka har man konstaterat att lösningen som projektet gav är bra, och samarbetet med Novia kommer att fortsätta och lösningen kommer att utvecklas ytterligare. Detta togs i bruk och testades stegvis i produktionen av verktyg nu under sommaren, berättar Mirkas utvecklingsingenjör Mika Adler.
– Genom att involvera studerande i processen att lösa och testa problemet sparade det oss mycket tid, tillägger Mirkas produktlivscykel och kvalitetschef Matias Laitala.
– Samarbetsprojekt med företagen är guld värda för skolorna och studerandena. Vad gäller det här projektet fick studerandena vara med och lösa ett verkligt problem i ett befintligt företag, vilket gav dem erfarenhet av riktigt projektarbete och praktisk övning inför arbetslivet, säger överlärare Ray Pörn vid Novia.
Österbottens handelskammare och dess digitaliseringsutskott vill med hjälp av tävlingen Årets digiprojekt inspirera företag att dra nytta av samarbetet med skolor och hjälpa studeranden att skapa kontakter till de lokala företagen redan under studietiden. Samtidigt ger tävlingen ett lyft åt digitaliseringens möjligheter i företagsverksamheten. Tävlingen ökar också medvetenheten och attraktionen för ICT-branschen och digitaliseringen på handelskammarområdet.

Tävlingen Årets digiprojekt hålls nästa gång i början av år 2023 och priset delas ut i april.

Bakgrund

Österbottens handelskammares digitaliseringsutskott utser årligen Årets digiprojekt. Priset delas ut till det mest förtjänstfulla eller betydande digitaliseringsrelaterade utvecklings- eller forskningsprojektet mellan en läroanstalt eller studerande och ett eller flera företag. Projektet kan till exempel syfta till att öka effektiviteten i ett företags verksamhet, skapa en ny digital affärsverksamhet, ge ett företag en konkurrensfördel genom att använda digitala verktyg, åtgärda arbetskraftsbristen eller utveckla kunskapen bland studerande.
Tävlingen ordnades nu för första gången enligt detta format. Tidigare år har utskottet belönat ett företag för sitt digitala språng. Företag som belönats för sitt digitala språng är: 2020 lärarna i Österbotten och Mellersta Österbotten, 2019 NykarleBud Ab, 2018 Merius Oy, 2017 Stormossen Oy Ab, 2016 SK Protect Oy, 2015 Alfame Systems Oy.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN