Novian ja Mirkan yhteistyö on Vuoden digihanke

På bilden från vänster: Hannu Ojajärvi, ABB, ordförande för handelskammarens digitaliseringsutskott, Ray Pörn från yrkeshögskolan Novia, Mika Adler från Mirka samt Österbottens handelskammares direktör Mikael Hallbäck.

Pohjanmaan kauppakamarin Vuoden digihankkeeksi on valittu Yrkeshögskolan Novian opiskelijoiden hanke, joka on toteutettu Mirkan tilauksesta. Valinnan teki Pohjanmaan kauppakamarin digitalisaatiovaliokunta.

Valiokunta nosti Novian ja Mirkan yhteistyön voittajaksi, koska hankkeen lähtökohtana oli Mirkan konkreettinen, monimutkainen ongelma, johon opiskelijayhteistyöllä haettiin ratkaisua.

– Hanke vastasi erinomaisesti niitä kriteerejä, jotka me digitalisaatiovaliokunnassa Vuoden digihanke -kilpailulle asetimme, toteaa valiokunnan puheenjohtaja, ABB:n Hannu Ojajärvi. – Opiskelijoiden työn avulla yhdistettiin anturi- ja tietotekniikkaa ja hanke onkin erinomainen esimerkki digitalisaatiosta, jatkaa Ojajärvi.
– Hankkeen avulla automatisaatio saatiin yrityksessä yhden toiminnon tueksi, täydentää valiokunnan sihteerinä toimiva Pohjanmaan kauppakamarin viestintäpäällikkö Mia Brännbacka.

Hankkeessa tehtiin Mirkan tilauksesta esitutkimus, jossa kartoitettiin, onko hiomakoneen äänestä mahdollista tunnistaa tietyn tyyppisiä vikoja koneessa. Tällä hetkellä vian tunnistamista tekevät kokeneet työntekijät aistihavaintojen perusteella ja yrityksellä oli tarve saada hiljainen osaaminen automatisoitua. Esitutkimuksen suunnitteli ja suoritti neljä Novian ulkomaista vaihto-opiskelijaa keväällä 2021.

Mirka toimitti Novian opiskelijaryhmälle erän hiomakoneita, joista osa oli virheettömiä, osa viallisia. Opiskelijaryhmä loi äänentallennukseen automaattisen järjestelmän ja äänestä tehtiin spektri tai spektrogrammi. Niiden avulla puolestaan rakennettiin koneoppimisen malli, joka erottaa virheettömän hiomakoneen spektrin viallisesta. Esitutkimuksen perusteella voitiin todeta vikojen automaattisen tunnistuksen ja luokittelun olevan mahdollista.

– Hankkeen tuoma ratkaisu on meillä Mirkalla hyväksi havaittu ja yhteistyötä Novian kanssa jatketaan ja ratkaisua jatkokehitetään. Tämä otettiin meillä testaukseen ja käyttöön portaittain työkalujen tuotannossa nyt kesän aikana, kertoo Mirkan kehitysinsinööri Mika Adler.
– Opiskelijoiden käyttäminen ongelman ratkaisussa ja testaamisessa säästi meiltä aivan valtavasti aikaa, täydentää Mirkan laatupäällikkö Matias Laitala.

– Yhteistyöhankkeet yritysten kanssa ovat kullanarvoisia oppilaitoksille ja opiskelijoille. Tässäkin hankkeessa opiskelijat pääsivät ratkaisemaan olemassa olevan yrityksen todellista ongelmaa ja saivat näin kokemusta aidosta projektityöstä ja ovat siten myös valmiimpia työelämään, iloitsee Novian yliopettaja Ray Pörn.

Pohjanmaan kauppakamari ja sen digitalisaatiovaliokunta haluavat Vuoden digihanke -kilpailun avulla innoittaa yrityksiä hyödyntämään oppilaitosyhteistyötä ja auttaa luomaan opiskelijoille kontakteja alueen yrityksiin jo opiskeluaikana. Samalla kilpailu nostaa esiin digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Lisäksi kilpailu kasvattaa ICT-alan ja digitalisaation tunnettuutta ja vetovoimaa kauppakamarialueella.

Vuoden digihanke -kilpailu avataan seuraavan kerran heti alkuvuodesta 2023 ja palkinto ojennetaan huhtikuussa.

Taustaa

Pohjanmaan kauppakamarin digitalisaatiovaliokunta valitsee vuosittain Vuoden digihankkeen. Palkinto myönnetään ansiokkaimmasta tai merkittävimmästä oppilaitoksen tai opiskelijoiden ja yhden tai useamman yrityksen välisestä digitalisaatioon liittyvästä kehitys- tai tutkimushankkeesta. Hanke voi esimerkiksi tähdätä yrityksen toiminnan tehokkuuden lisäämiseen, uuden digitaalisen liiketoiminnan synnyttämiseen, kilpailuedun luomiseen yritykselle digitaalisia työkaluja hyödyntämällä, työvoimapulan taltuttamiseen tai opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen.
Kilpailu järjestettiin tässä muodossa nyt ensimmäistä kertaa. Aiempina vuosina valiokunta on valinnut vuoden Digiloikkaaja-yrityksen. Digiloikkaajina on palkittu: 2020 pohjalaiset ja keskipohjalaiset opettajat, 2019 Nykarlebud Oy, 2018 Merius Oy, 2017 Stormossen Oy Ab, 2016 SK Protect Oy, 2015 Alfame Systems Oy.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN