Minne hukkui ammattidieselin käyttöönotto?

Kauppakamarit vaativat hallitukselta välittömiä toimia ammattidieselin käyttöönottamiseksi. Jo puoli vuotta sitten linjattu valmistelu ammattidieselin käyttöönotosta on edelleen valmistelussa, eikä ratkaisua poikkeuksellisen rajusta hintojen noususta kärsiville alan toimijoille ole saatu aikaiseksi. Kauppakamareiden mukaan tilanne on huolestuttava ja vaikuttaa merkittävästi Suomen kilpailukykyyn.

Dieselin hinnannousu on ollut poikkeuksellisen jyrkkää ja se on vaikuttanut ankarasti logistiikka-alan yritysten arkeen. Rajusti kohonneet kustannukset yhdistettynä Suomen entuudestaan heikkoon logistiseen sijaintiin on maamme kilpailukykyä murentava yhtälö. Osassa yrityksistä hinnannousu on romauttanut kannattavuuden niin pahasti, että niissä on jouduttu seisottamaan kalustoa.

– EU-lainsäädäntö on antanut mahdollisuuden ammattidieselin käyttöönottoon ja käyttöönotto on enää yksin Suomen omissa käsissä. On kestämätöntä, että valmistelu kestää, sillä tilanne on kriittinen. Lasku toimialalle kasvaa jatkuvasti ja ratkaisu tilanteeseen on löydettävä viipymättä, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Dieseliä käyttävä kuljetuskalusto on ollut Suomelle sekä päästövähennys- että kilpailukykytekijä. Tähän asti tieliikenteen logistista tehokkuutta on osin pystytty parantamaan muuta Eurooppaa suuremmilla ajoneuvojen mitoilla ja massoilla. Tällöin tiestöön kohdistuva kuormitus on vähäisempää ja päästöt tavaratonnia kohden pienemmät. Muut Euroopan maat ovat tehneet ratkaisuja tukeakseen vaikeuksissa olevaa maantiekuljetusalaa, mutta Suomessa toimet laahaavat pahasti perässä.

– Kaksi kolmasosaa tavaraliikenteemme tarvitsemasta energiasta kuluu painavissa ja pitkissä ajoneuvoyhdistelmissä. Raskaat kuljetukset ovat ympäristöystävällinen ratkaisu, sillä päästöt tavaratonnia kohden ja tiestön kuormitus ovat niissä pienemmät kuin kuljettamalla useammissa pienemmissä kuljetusyksiköissä, huomauttaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

Suomesta ponnistetaan maailmalle pitkien kuljetusetäisyyksien ja korkean polttoainehinnan muodostamalta takamatkalta. Globaaleilla markkinoilla lisäkustannusta ei pääsääntöisesti voida siirtää vientituotteiden hintoihin. Ammattidieselillä vahvistettaisiin kotimaan kuljetusten lisäksi vientiteollisuuden kilpailukykyä. Ammattidieselillä tarkoitetaan kuorma- ja linja-autoille tankatuista litroista maksettavaa veronpalautusta.

– Ammattidieselin käyttöönotolla rakennetaan silta yrityksille vaikean tilanteen yli. Tulevaisuudessa logistiikan kustannuksia lisäävät myös EU-tasolla tehtävät ratkaisut. Logistiikkayritysten pitäisi pystyä investoimaan puhtaampaan kalustoon liikenteen päästöjen vähentämiseksi samanaikaisesti, kun kustannustaso nousee, muistuttaa projektijohtaja Tom Lunabba FREJA Transport & Logistics Oy:stä.

Liikennesektoriin kohdistuvat kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet edellyttävät, että liikenneinfran kuntoon panostetaan. Infran korjausvelan kasvua on saatava taittumaan. Valtion 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman rahoitustaso on kuitenkin riittämätön.

– Rahoitustaso pitää saada korjattua tulevassa riihessä. Liikenteen infra on liian helppo leikkauskohde, riittämättömästä rahoitustasosta ja paikkaa paikan päälle tekemisestä seuraa valitettavasti rapautuvat liikenneyhteydet. Ne syövät Suomen saavutettavuutta ja kilpailukykyä, toteaa Wood.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN