Återvinningsrisk och dess inverkan på omfinansiering av lån

Återvinning är ett juridiskt begrepp som få utanför juristkåren har hört talas om tidigare, och av den orsaken är det många som i sviterna av covid pandemin har ställt sig frågande till de problematiska effekter som den finska återvinningslagstiftningen kan orsaka företag och företagare då de söker finansiering för sina verksamheter I denna artikel kommer vi att först förklara återvinning som koncept, och därefter diskutera de problem som återvinningsregleringen kan orsaka och hur man kan lösa dem.

Läs hela artikeln som är skriven av specialisterna på DKCO Advokatbyrå

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN