Paula Erkkilän Puheenvuoro-kirjoitus Keskipohjanmaassa: Investointien merkitykseen on herättävä

Puheenvuoro-kirjoitus on julkaistu sanomalehti Keskipohjanmaassa sunnuntaina 19.6.2022

Viime viikkoina on uutisoitu tiiviiseen tahtiin alueen investoinneista. Akkuklusteria vahvistetaan lähivuosina tanakasti Keliberin, Umicore Finlandin ja Jervois Finlandin investoinneilla. Kokkolan kaupunki puolestaan hyväksyi maanantaina Kruunuportin asemakaavan, jolla valmistaudutaan vastaanottamaan suuren mittaluokan investointia. Akkuteollisuuden jättihankkeelle on nyt tilaa – toki muutakin suurta tilaa vaativaa teollisuutta saa tulla.

Kansalliset ja EU-tason hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät vihreää kasvua ja alan investointien saamista Suomeen. Seuraavina vuosina rakennamme Suomen energiaitsenäisyyttä, nopeutamme irrottautumista ulkomaisesta fossiilienergiasta ja otamme käyttöön puhtaita kotimaisia ratkaisuja.

Suomen nykyinen lupakäsittelyn hitaus ja raskas byrokratia ovat muodostuneet Suomen vakavimmaksi pullonkaulaksi vihreän siirtymän edistymisessä. Elinkeinoelämän Keskusliiton loppuvuodesta 2021 tekemän selvityksen mukaan viranomaispäätöstä odottavien investointien kokonaissumma on noussut varovaisenkin arvion mukaan vähintään 3,2 miljardin euroon. Pysähdyksissä olevien yrityshankkeiden henkilöstövaikutukset olivat tuolloin 9000 työpaikan hujakoilla.

Luvituksen ongelma on tunnistettu myös hallituksessa, ja siksi kevään kehysriihessä päätettiin nopeuttaa puhtaiden ympäristöystävällisten hankkeiden luvitusta. Tuleville vihreän siirtymän hankkeille on tulossa väliaikainen etusijamenettely aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä ja hallintotuomioistuimissa. On selvää, että tälle on tarvetta, mutta kyse ei saisi olla väliaikaisuudesta, vaan pysyvästä toimintatavasta. Lisäksi etusijamenettelyn ei tule aiheuttaa viivästyksiä muiden hankkeiden lupakäsittelyssä tai valitusten oikeuskäsittelyssä.

Suomi on vaarassa menettää tänne suunniteltuja ja tulevia investointeja, jos ympäristöllisisä lupia koskeva päätöksentekoprosessi sakkaa. Erityisesti juuri uuden teknologian nopeassa kehityksessä Suomi menettää kansainvälistä kilpailukykyään ja jää vihreästä kasvusta jälkeen, jos ympäristötavoitteita edistävät investoinnit eivät enää kohdistu Suomeen.

Maana kilpailemme investoinneista myös EU:n sisällä. Monilla kilpailijamailla on investointien sijoittumisen kannalta ympäristön tilan turvaavia, mutta asiakasnäkökulmasta sujuvampia ja luotettavampia lupamenettelyjen käytänteitä. EU:ssa on avautumassa yksistään vihreän siirtymän osalta jopa 5000 miljardin euron investoinnit jo tällä vuosikymmenellä. On tärkeää, että Suomi on mahdollisimman houkutteleva sijaintipaikka yritysten investoinneille.

Investointien lupajärjestelmään tarvitaan siis reformi, ei pelkkää ohituskaistaa. EK esittikin tällä viikolla viranomaiskäsittelyyn uutta 1+1+1-mallia, joka leikkaisi byrokratiaa sekä säästäisi aikaa ja resursseja niin yritysten kuin viranomaisten osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa yhtä asiointikanavaa, yhtä lupahakemusta ja yhtä valitusmahdollisuutta. Lisäksi viranomaisten keskinäisiä valitusoikeuksia tulee rajata, koska nykyisin peräti kolmannes valituksista on viranomaisten toisistaan tekemiä. Jatkossa näkemykset tulisi yhteensovittaa yhteiseksi kannaksi.

Näillä uudistuksilla on kiire, jotta Suomi selviää akuutista energiakriisistä, saa kansantalouden kasvu-uralle sekä säilyy kilpailukykyisenä kohteena niin kotimaisille kuin ulkomaisille investoinneille.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN