Paula Erkkiläs krönika: Enstjärnigt eller femstjärnigt val?

Publicerad på Vasabladet och Österbottens tidning 7.6.2024.

Under våren har EU bokstavligen varit på allas läppar. Knappast någon av oss har kunnat undvika ett kaffebordssamtal om att korkarna på dryckesflaskorna inte längre går att få loss. I praktiken innebär detta att kapsylerna stör drickandet och alltid är i vägen när man häller upp. Har de inte bättre saker att göra där i EU?

Det så kallade kapsyldirektivet föreskriver att alla dryckesbehållare på mindre än tre liter som säljs i EU-länder från och med juli måste ha en permanent kapsyl eller ett lock fäst på behållaren. Direktivet syftar till att minska mängden plastskräp, särskilt i haven. Plastkapsyler och plastlock är en av de vanligaste typerna av engångsplastskräp som spolas upp på våra stränder.

Samtidigt som vi vid ett bord klagar över korkarna är vi vid ett annat djupt oroade över mikroplaster i haven och dess påverkan på det marina livet och oss människor. Sällan förenas dessa två diskussioner i samma sammanhang.

Tyvärr framställs EU på ett felaktigt sätt genom isolerade exempel som detta. Det är kanske därför som EU och det kommande valet, bortsett från dessa vardagliga känsloutbrott, inte har väckt något större intresse eller passion. EU:s beslutsfattande uppfattas fortfarande som långt borta från vår vardag.

I verkligheten är EU livsviktigt för Finlands ekonomi, sysselsättning och export. 60 procent av vår export går till andra EU-länder. På världsmarknaden gynnas Finland av att EU är en stormakt när det gäller frihandelsavtal. EU har handelsavtal med över 70 länder, och dessa avtal främjar utrikeshandeln för finländska företag. Den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital har gynnat Finland och finländarna i synnerhet, eftersom vi är ett litet exportdrivet land. Vi kan inte heller bortse från EU:s hemmamarknad med 450 miljoner konsumenter, som står för nästan 15 procent av världens BNP och skapar enorma möjligheter för företagen.

Under de kommande åren kommer EU att fatta stora beslut som påverkar oss på många sätt – var investeringar och arbetsplatser placeras, framgången för den gröna omställningen, spelreglerna för marknadsekonomin och Finlands säkerhet. EU:s och Finlands framgångar går hand i hand, och därför är EU viktigare för Finland nu än någonsin tidigare.

För att uppnå klimatmålen krävs det till exempel stora investeringar av företagen. Under den kommande femårsperioden måste fokus ligga på hur EU kan förbättra sin konkurrenskraft och locka till sig investeringar i stället för reglering. EU måste vara en konkurrenskraftig miljö för företag och innovationer. Företagande och anställning i Europa måste vara lönsamt.

Vi måste nu utnyttja alla de sätt på vilka EU:s politik kan hjälpa Finland att öka sin egen ekonomiska tillväxt. Ett uppenbart sätt är grön tillväxt. Klimat- och miljöpolitiken måste bedrivas på ett sätt som genererar ny affärsverksamhet, innovationer, export, arbetstillfällen och välfärd i Finland och Europa.

Finland har också många särdrag, till exempel sitt logistiska och geopolitiska läge, samt särskilda intressen, till exempel skogspolitik, bioekonomi, gruvindustri och vintersjöfart. Ingen annan än Finland självt främjar Finlands intressen. Därför bör Finlands skarpaste spets representeras i parlamentet. EU-valet hålls på söndag. Låt oss använda våra röster.