Paula Erkkiläs krönika i ÖT: Första steget ut i arbetslivet

Paula Erkkilä

Den kommande sommaren skymtar ännu långt borta vid horisonten men vad gäller sommarjobben så börjar den intensivaste ansökningstiden redan vara förbi. Det har klart och tydligt funnits många arbetsplatser att söka och enligt handelskammarens sommarjobbsenkät anställer nästan tre av fyra företag sommarjobbare. De mest eftertraktade sommarjobbarna har också i vår varit ungdomar som studerar på yrkesinriktade läroanstalter och yrkeshögskolor. Glädjande är att allt flera arbetsgivare vill erbjuda jobb också åt ungdomar under 18 år.

För många ungdomar är ett sommarjobb det första steget på den egna nästan 40 år långa arbetskarriären. Sommarjobben kan styra ungdomarnas kommande studie- och karriärval. Dessutom finns minnen kvar av hur man upplevt företagskulturen och förmännens agerande – en del uppmuntrande, andra avskräckande. Men alla erfarenheter kommer att påverka den ungas sätt att verka i arbetslivet.

Förmännen och arbetskamraterna har ett stort ansvar för att ungdomarnas självförtroende i samband med arbetet byggs upp. Känslan av att vara välkommen och att få ordentlig introduktion i arbetsuppgifterna möjliggör att sommarjobbaren kan få ut det mesta av sitt nya jobb. På det här sättet kan också arbetsgivaren dra nytta av ungdomarnas fräscha idéer. Det gäller att vara öppen och uppmuntrande gällande ungdomarnas idéer och feedback också av den anledningen att de kan vara en del av företagets kunder och målgrupp. Man kan mycket väl ta tidigare års sommarjobbare till hjälp, då de nya sommarjobbarna introduceras i sina uppgifter, eftersom de kan fästa bättre uppmärksamhet vi sådana brister som de kanske själva har upplevt.

Ungdomarna lär sig många saker när de sommarjobbar och det har de nytta av senare under karriären. Det må vara vilket arbete som helst så kan man alltid göra jobbet lite bättre idag än igår och man kan hitta glädjen i att själv lyckas och att kunna hjälpa andra. Arbetsgivaren bör inte heller dra sig för att puffa på sina arbetstagare utanför bekvämlighetszonen eftersom det anger var kompetensgränsen går – och den kan ligga förvånansvärt långt borta!

Första gången jag lämnade min bekvämlighetszon var som 11-åring
då jag fick jobb på en cirkus som bakdelen på en häst.

I efterhand har den här historien från min tidiga arbetskarriär fått andra att skratta men det gav mig många viktiga insikter om arbetslivet. En av de viktigaste insikterna var attityden att fördomsfritt ta emot olika sorters jobb och göra det så gott man kan. På cirkusen kunde man också konkret se att de största ansträngningarna görs bakom kulisserna, utanför strålkastarljuset på scenen. Trots att scenerna är många så gäller troligen samma sak på många arbetsplatser.

Nåja, min arbetskarriär fortsatte inte i rampljuset trots att den skulle ha kunnat göra det. Arbetsgemenskapen och känslan av att tillsammans nå framgång samt publikens uppskattande applåder finns nämligen kvar som ett trevligt minne. Med dessa minnen i bakfickan kan man konstatera att vilken arbetsplats som helst kan skapa en attraktiv image av sig själv som arbetsgivare. Är ni inne eller ute, vill folk jobba hos er eller i er bransch i fortsättningen?

Jag vill utmana alla arbetsplatser att i år ge sommarjobbarna chansen att känna glädje över att lära sig något nytt och att ge positiv feedback för deras arbete. Positiva erfarenheter av sommarjobbet skapar grunden för att arbetsgivaren ska vara intressant den dag då dagens skolelever och studerande börjar arbeta. Konkurrensen om kunnig arbetskraft kommer i framtiden att bli allt tuffare.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN