Paula Erkkiläs krönika i Vasabladet och ÖT: Finska män, vi behöver er!

Publicerad på Österbottens tidning och Vasabladet 23.4.2023.

För fem år sedan konstaterade Petteri Orpo att en ung man som är ensam, utan sysselsättning och framtidstro aldrig har lett till något bra. Frågan om pojkar och unga mäns situation har uppmärksammats i den offentliga debatten då och då – och inte utan anledning.

Enligt statistik presterar pojkar sämre i PISA-undersökningen och avbryter examensutbildningar oftare än flickor på alla utbildningsnivåer. Mäns arbetslöshet är högre än kvinnors och långtidsarbetslösa är oftare män. Dessutom är mäns andel av problematisk alkohol- och droganvändning, spelberoende, hemlösa, våldsverkare och kriminella större än kvinnors. Med detta i åtanke är det ingen lottovinst att födas som man i Finland.

En nyligen publicerad undersökning av UKK-institutet, Försvarshögskolan, Försvarsmakten samt Jyväskylä och Tammerfors universitet tillsätter nu ytterligare bränsle till elden. Fysisk kondition hos unga finska män har sjunkit i decennier. Statistik visar att uthålligheten hos värnpliktiga år 2021 var den näst sämsta i mätningens historia som började 1975.

Och det finns inga tecken på att utvecklingen skulle stanna upp. De senaste resultaten från Move-mätningen visar att cirka 40 procent av femte och åttonde klassister har så dålig fysisk kondition att förmågan att klara av vardagliga sysslor hotas. Cirka en fjärdedel av åttondeklassens pojkar kan inte ens sitta på golvet med rak rygg.
Mäns fysiska kondition är så dålig att det börjar synas på många områden. Till exempel blir det svårare att anställa poliser, gränsbevakare och vissa hälso- och sjukvårdspersonal. Om man tidigare talat om mäns marginalisering på flera nivåer som ett samhällsproblem och mänsklig tragedi, har företagsglasögonen nu lyfts fram. Mäns sjunkande kondition hotar arbetsmarknaden. Och därmed hotar det hela nationalekonomin, hälsovården, samhällets fred och säkerhet.

Stillasittande kommer att kosta oss miljarder varje år. Diskussionerna om att förlänga karriärerna och höja pensionsåldern kan glömmas bort om inte människors kondition tillåter dem att arbeta. Fysisk hälsa är direkt kopplad till psykisk hälsa, och till exempel har arbetspensionsbolaget Ilmarinen rapporterat att antalet unga som beviljas förtidspension på grund av psykiska hälsoproblem har ökat oroande. Med detta i åtanke är det också lätt att förutse att Finland är på väg att förvandlas från världens lyckligaste land till en sorgens dal.

Mäns och pojkars marginalisering på arbetsmarknaden är ett problem som hotar att orsaka skada i årtionden framöver. Nya jobb kräver alltmer utbildning, och lågutbildade jobb kommer inte att finnas kvar i framtiden. Ju bättre utbildning man har, desto lättare är det att placera sig på arbetsmarknaden, och god fysisk hälsa är grunden för all välbefinnande.

Eftersom marginalisering och problemkomplex syns redan från ung ålder, finns många nycklar till förändring i hemmen. Jag, du, var och en av oss föräldrar, mor- och farföräldrar och närstående kan vara en lösning. Låt oss uppmuntra och stödja pojkar i deras skolgång, uppmuntra till att lära sig nytt och att vara intresserade av saker. Låt oss skapa en ny normal där man efter grundskolan fortsätter till gymnasiet eller yrkesutbildningen och sedan vidare till yrkeshögskolan eller universitetet. Skolan ska inte avbrytas. Man ska cykla till skolan när det är möjligt och all vardagsmotion ska främjas. Låt oss uppmuntra till fritidsaktiviteter och motion utomhus. Hela ansvaret för individens val kan inte outsourcas till samhället.