Posti ajaa mediatalot joustojensa äärirajoille

Valtio-omisteinen Posti Group Oyj muuttaa joka vuosi palvelukokonaisuuksiaan ja nostaa hintojaan ilman neuvotteluita, kuuluu huolestunut viesti mediataloista. Siirtymäajat ovat lyhyitä, ja mediatalot ajetaan yllättäen ja nopeasti joustonsa äärirajoille. Postin uudistukset tarkoittavat muutoksia jopa lehtien ilmestymisaikoihin. Posti hakee säästöjä, mutta käytännössä ne valuvat lisäkustannuksiksi mediataloille.

Tuorein esimerkki tästä on päätös keskittää lehtien vastaanotto neljään kaupunkiin: Ouluun, Tampereelle, Kuopioon ja Helsinkiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi jakelukeskuksista kaukana Kokkolassa sijaitsevan toimivan Botnia Printin osalta sitä, että jatkossa päivätuotannon lehtien pitää olla valmiina neljä tuntia aiemmin kuin ennen. Muutoksen myötä asiakkuudet ja aikataulut on käytävä läpi ja työajat pitää uusia. Sekä painoon että kuljetuksiin tulee lisää kustannuksia.

Nykyisellään Postin hinnat ovat kohonneet moninkertaisesti alan muihin toimijoihin verrattuna. Jakelu 2025 -raportin mukaan Postin jakeluhinnat ovat nousseet ajanjaksolla 2010-2017 47 prosenttia, kun muiden toimijoiden hinnat ovat nousseet 11 prosenttia. Markkinaehtoisesti toimivaksi luokiteltu Posti on valtion omistama yhtiö. Kaksoisroolissaan se palvelee kansalaisia huolehtien tärkeistä postipalveluista, mutta toisaalta se kilpailee yritysten kanssa monilla markkinoilla. Postin liikevaihdosta noin 96 prosenttia tulee yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Posti käynnisti viime viikolla yhteistoimintaneuvottelut hallinnossa ja postipalveluissa. Taustalla on postimäärän raju vähentyminen. Seuraavan kolmen vuoden aikana Postilla on tarve alentaa kustannuksia vähintään noin 150–200 miljoonaa euroa. Posti on esittänyt toiveena seuraavalle hallitukselle, että lehtijakelu maaseudulla pitäisi turvata määräaikaisella valtiontuella.

Jakelutoiminta on kiihtyvässä negatiivisessa kierteessä, ja ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia seurauksena on alan kriisiytyminen. Kilpailu tulee taata ja valtion tuki ei ole kestävä ja reilu ratkaisu. Postin rooli markkinaehtoisessa jakelukilpailussa ja yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä tulee selkeyttää. Loppupelissä on kyse siitä, ajetaanko palveluissa kuluttajien vai valtionyhtiön etua. Kaikki alueellinen jakelu voitaisiin kilpailuttaa ja Posti voisi osallistua jakeluun yhtenä toimijana.

Paula Erkkilä, johtaja, Pohjanmaan kauppakamari

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN