Skatteförmiddag med Marianne Malmgren

Aktuellt om inkomstbeskattning
– Speciellt företagsbeskattning
− Beslut från domstolar och centralskattenämnden
− Ändringar i Skatteförvaltningens anvisningar
− Nyheter från Europeiska unionen och OECD

Inkomstbeskattning vid distansarbete
− Distansarbete inom Finland
− Gränsöverskridande distansarbete

Beaktande av konjunkturer vid förlustutjämning samt möjligheter till höjda avskrivningar och tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet
− Bestämmelser om förlustutjämning vid inkomstbeskattning
− Huvudprinciper beträffande höjda avskrivningar på maskiner och anläggningar (2020-2025) och tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (2021-2027)

Annulleringvillkor