Tutkimus ja koulutus luovat perustan tulevaisuuden hyvinvoinnille

Minna Martikainen

Pohjanmaan korkeakouluilla on suuri vastuu alueen menestyksestä ja panos koko Suomen talouteen. Ne luovat kasvun edellytyksiä toteuttamalla TKI- ja koulutustavoitteita sekä edistämällä kansainvälistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa.

Suomessa on tavoitteena nostaa TKI-rahoituksen osuus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Vaasan yliopistoa vuoden 2023 alusta luotsannut rehtori Minna Martikainen näkee Pohjanmaalla edellytykset jopa korkeampaan tasoon yritysten, korkeakoulujen ja tutkimussektorin yhteistyön kautta.

Martikainen on tehnyt merkittävän uran Suomen korkeakoulumaailmassa vastaten niin tutkimuksesta, opetuksesta kuin kansainvälisistä asioista. Hän pitää yliopistoja TKI-kasvun keskeisenä tekijänä.

– Vaasan yliopiston tulee olla Pohjanmaalla TKI-toiminnan veturi. Tutkimus ja kehitys ovat lainsäädännöllisesti yliopiston tehtävä. Meillä on myös tarvittavat opettaja- ja tutkijaresurssit.

Tapio Huttula

Ammattikorkeakoulujen vahvuus on alueellinen painotus. Centria-ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtajana maaliskuussa 2023 aloittanut, monipuolisen uran työelämän, työmarkkinoiden ja koulutuksen aloilla erilaisten muutosten johtamisessa tehnyt Tapio Huttula näkee ammattikorkeakoulun tulevaisuudessa alueen innovaatioalustana ja TKI-toiminnan tukijana.

– Meidän tulee pystyä varmistamaan TKI-toiminnan korkea laatu ja osaamisen kansainvälinen kilpailukyky. Olemalla tiiviisti yhteydessä alueemme yritysiin ja sidosryhmiin näemme, mitä tarvitaan ja mitä meidän pitää tehdä, Huttula sanoo.

Kansainvälisten osaajien integroituminen suomalaiseen työelämään on kaiken a ja o. Se määrää, miltä suomalainen työelämä näyttää 2030-luvulla.

Korkeakoulutettujen osuutta väestöstä tulee nostaa OECD-tavoitteen mukaan 50 prosenttiin. Tällä hetkellä heitä on suomalaisista noin 40 prosenttia, mikä on alle OECD-maiden keskitason. Päävastuu koulutustavoitteen toteutumisesta on korkeakouluilla.

Hyvinvointi-Suomen vahvuuksiin on aina kuulunut korkea- ja tasalaatuisen työvoima. Kotoperäisen työpopulaation pienentyessä tarvitaan avuksi maahanmuuttajia.

– Meillä on oltava 10–15 vuodessa merkittävässä määrin kansainvälisiä osaajia, jotka ovat integroituneet suomalaiseen työelämään, Martikainen sanoo.

– Etsimme jatkuvasti keinoja, joilla saamme kansainväliset opiskelijat jäämään alueellemme ja uusia tulemaan, Huttula kertoo.

Huippuluokan kansainvälinen tutkimus on valtti. Vaasan yliopiston visiona on olla vuonna 2030 kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu tutkimusyliopisto. Tutkimuksen sijoittuminen globaaleissa yliopistojen rankingeissa 200–300 parhaan joukkoon ja opetuksen kansainväliset laatuleimat kertovat korkeasta laadusta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Pohjanmaan korkeakouluilla on vahvuutena uniikki, vetovoimainen tarjonta: Vaasan yliopistossa yhdistyvät kaikki liiketaloustieteen alat ja tärkeimmät tekniikan alat energiatransformaatio ja -tehokkuus. Lisäksi mukana on yhteiskuntatieteen opetusaloja.

– Näillä aloilla tarvitaan kansainvälisesti suurimpia edistysaskelia. Ne myös kertovat yhteiskunnan tilasta, ja niitä edistämällä maailma kehittyy paremmaksi, Martikainen sanoo.

Centria-ammattikorkeakoulun tärkein tehtävä tulevaisuuden rakentamisessa on varmistaa osaajien ja heidän osaamistasonsa riittävyys. Sisällöllisesti vahvat suuntaukset ovat mm. kemian-, vety- ja akkuteollisuus, tuulivoima sekä sosiaali- ja terveysalat, jotka ovat erityisen tärkeitä Pohjanmaan menestykselle.

Vaasan yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu ja muut alueemme korkeakoulut luovat perustan TKI- ja koulutustavoitteiden toteutumiselle Pohjanmaalla. Yhdessä yritysten kanssa ne muodostavat triangelin, joka turvaa työvoiman saatavuuden paikallisesti ja edistää koko Suomen taloudellista menestystä.

MINNA MARTIKAINEN
  • Vaasan Yliopiston rehtori 1.1.2023 alkaen
  • Vaasan yliopiston alumni; KTT, rahoitus ja laskentatoimi (1998, Vaasan yliopisto); KTM (1994, Vaasan yliopisto)
  • Asuu Vaasassa ja Sipoossa.
  • Vapaa-aikanaan harrastaa useita liikuntalajeja.
TAPIO HUTTULA
  • Centria-ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja 20.3.2023 alkaen
  • FT, poliittinen historia (2000, Jyväskylän yliopisto)
  • Syntynyt Alajärvellä
  • Vapaa-aikanaan harrastaa liikuntaa, kulttuuria ja lukemista

 

TEKSTI: RIIKKA AUTIO
KUVAT: SONJA HAGSTRÖM, SAMI PULKKINEN