Kamarin kesätyökysely 2019: Pohjalaisnuorille on tarjolla runsaasti kesätöitä

Tulevana kesänä 72 prosenttia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksistä ja organisaatioista on aikeissa rekrytoida kesätyöntekijöitä. Halutuimpia työntekijöitä ovat ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat, mutta 43 prosenttia vastaajayrityksistä tarjoaa kesätöitä myös alle 18-vuotiaille. Tiedot käyvät ilmi Pohjanmaan kauppakamarin jäsenilleen tekemästä kesätyökyselystä.

Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia on aikeissa palkata kesätyöntekijöitä tulevana kesänä, 12 prosenttia yrityksistä ei ollut vielä kyselyhetkellä tehnyt päätöstä. Joissain yrityksissä tilauskannat ovat niin lyhyet, että kesätyöntekijöiden tarve selviää vasta huhti-toukokuussa. 16 prosenttia vastaajista ei aio palkata kesätyöntekijöitä; ne ovat enimmäkseen pienempiä, 1-9 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Yleisin syy (51 %) siihen, että kesätyötekijöitä ei palkata on, ettei yrityksestä löydy sopivaa työtä esimerkiksi sen vuoksi, että kesä ei ole sesonkiaikaa.

Kysyttäessä kesätyöntekijöiden määrää suhteessa viime vuoteen 12 prosenttia kertoo palkkaavansa enemmän kesätyöntekijöitä. 84 prosenttia vastaajayrityksistä palkkaa saman verran kuin viime vuonna ja vain neljä prosenttia palkkaa viime vuotta vähemmän kesätyöntekijöitä. Vastaajista 46 prosenttia ottaa 1-4 kesätyöntekijää, 43 prosenttia 5-20 nuorta ja 8 prosenttia 21-100 nuorta. Muutamat yritykset ja myös kunnat työllistävät jopa satoja kesätyöntekijöitä.

– Teimme vastaavan kyselyn vuosi sitten ja kesätöitä näyttäisi nyt olevan tarjolla jonkin verran enemmän. Samoin niiden yritysten määrä on pienentynyt, jotka palkkaavat vähemmän kesätyöntekijöitä kuin edellisenä vuonna. Käynnissä oleva #palkkaanuori-haastekampanja on toivon mukaan myös aktivoinut työnantajia, kertoo kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Eniten rekrytoi kaupan ala, jossa 91 prosenttia on aikeissa ottaa kesätyöntekijöitä. Vastaava luku teollisuudessa on 82 prosenttia ja rakennusalalla 73 prosenttia. Vähiten nuoria palkataan palvelualan yrityksiin, joista 55 prosenttia on aikeissa kesätyöllistää. Rakennusalalla suhtaudutaan alaikäisiin kesätyöläisiin positiivisimmin: 75 prosenttia palkkaa myös alle 18-vuotiaita ja teollisuusyrityksistäkin puolet on valmiita ottamaan alaikäisiä. Eroja löytyy myös alueiden välillä. Keski-Pohjanmaalla toimivista yrityksistä peräti 81 prosenttia aikoo palkata kesätyöntekijöitä. Vaasan seudulla vastaava luku on 75 prosenttia, Suupohjan rannikkoseudulla 67 prosenttia ja Pietarsaaren seudulla 64 prosenttia.

– Nuorten palkkaaminen kesätöihin tulee nähdä panostuksena tulevaisuuteen. Nyt on mahdollisuus luoda perusta sille, että työnantaja on kiinnostava, kun tämän hetken koululaiset ja opiskelijat siirtyvät työelämään. Töiden tarjoaminen nuorille on keino turvata osaavan työvoiman saanti, kun kilpailu osaajista käy jatkossa entistä kovemmaksi, kannustaa Osuuskauppa KPO:n henkilöstöjohtaja Leif Lindberg.

Yritykset luottavat rekrytoinneissaan oman henkilöstönsä verkostoihin, sillä 44 prosenttia vastanneista kertoo niiden olevan tärkein kanava. Toiseksi suosituin keino on yrityksen omat verkkosivut, joiden kautta rekrytoi 43 prosenttia vastanneista. Kuitenkin myös nuoren aktiivisuus ja oma-aloitteisuus palkitaan kesätyönhaussa: 37 prosenttia vastanneista yrityksistä palkkaa kesätyöntekijöitä saamiensa avointen hakemusten ja suorien yhteydenottojen perusteella.

Kysely toteutettiin 24.-29.1.2019. Siihen vastasi 122 Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystä. Vastausprosentti oli 13.

Kauppakamarin #palkkaanuori on haastekampanja yrityksille. Sen tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta kesätyöllistämisen hyödyistä ja lisätä nuorten kesätyömahdollisuuksia alueella. Kampanjasta löytyy lisätietoa sivustolta palkkaanuori.fi.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN