Kammarens sommarjobbsenkät 2019: Många sommarjobb för de österbottniska ungdomarna

72 procent av företagen och organisationerna i Österbotten och Mellersta Österbotten har för avsikt att rekrytera sommarjobbare i år. De mest attraktiva arbetstagarna är studerande vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor men 43 procent av de företag som besvarade enkäten erbjuder också sommarjobb åt ungdomar under 18 år. Uppgifterna framkommer i den sommarjobbsenkät som Österbottens handelskammare skickat ut till sina medlemsföretag.

Bland dem som besvarade enkäten har 72 procent för avsikt att anställa sommarjobbare i år, 12 procent av företagen hade inte ännu fattat något beslut vid tidpunkten för enkäten. I vissa företag är orderstockarna så korta att behovet av sommarjobbare klarnar först i april eller maj. 16 procent av respondenterna tänker inte anställa sommarjobbare; de här företagen är för det mesta mindre företag med 1-9 anställda. Den största orsaken (51 %) till att man inte anställer sommarjobbare är att det inom företaget inte finns lämpliga jobb, till exempel på grund av att sommaren inte är säsongstid.

Gällande frågan om antalet sommarjobbare jämfört med ifjol rapporterar 12 procent att de anställer flera sommarjobbare nu. 84 procent av företagen som besvarade enkäten anställer lika många nu som ifjol och endast fyra procent anställer färre sommarjobbare än ifjol. Bland respondenterna anställer 46 procent 1-4 sommarjobbare, 43 procent 5-20 och 8 procent 21-100. En del företag och även kommuner anställer upp till flera hundra sommarjobbare.

– Vi gjorde samma enkät för ett år sedan och det ser ut som om det finns lite fler sommarjobb nu. Likaså har antalet företag som anställer färre sommarjobbare nu än ifjol minskat. Den pågående utmaningskampanjen #anställunga har förhoppningsvis också aktiverat arbetsgivare, säger handelskammarens direktör Paula Erkkilä.

Inom handelsbranschen rekryterar man mest och där har 91 procent för avsikt att anställa sommarjobbare. Motsvarande siffra för industrin är 82 procent och inom byggbranschen 73 procent. Servicebranschen är den bransch som anställer minst ungdomar, 55 procent kommer att anställa sommarjobbare. Inom byggbranschen förhåller man sig mest positivt till minderåriga sommarjobbare: 75 procent anställer också ungdomar under 18 år och även inom industriföretagen är hälften redo att anställa minderåriga. Det finns också skillnader mellan orterna. Bland företagen i Mellersta Österbotten kommer upp till 81 procent att anställa sommarjobbare. I Vasaregionen är motsvarande siffra 75 procent, i Sydösterbotten 67 procent och i Jakobstadsregionen 64 procent.

– Man bör se det som en satsning på framtiden att anställa ungdomar. Nu finns möjligheten att skapa grunden för att arbetsgivaren ska kännas intressant sen då dagens skolelever och studerande ska ut i arbetslivet. Eftersom konkurrensen om kunnig arbetskraft blir allt tuffare så kan man trygga tillgången till kunnig arbetskraft i framtiden bl.a. genom att anställa ungdomar, säger personaldirektör Leif Lindberg från Handelslaget KPO.

Vid rekryteringen litar företagen på den egna personalens nätverk eftersom 44 procent av de som besvarade enkäten säger att de är den viktigaste kanalen. Det näst mest populära sättet är företagets egna webbsidor som 43 procent av respondenterna angav som rekryteringskanal. Likväl belönas ungdomarnas aktivitet och initiativförmåga inom jobbsökningen: 37 procent av de företag som besvarade enkäten anställer sommarjobbare på basen av öppna ansökningar och direkt kontakt.

Enkäten genomfördes den 24-29 januari 2019. Enkäten besvarades av 122 av Österbottens handelskammares medlemsföretag. Svarsprocenten var 13.

Handelskammarens #anställunga är en utmaningskampanj för företag. Målsättningen är att öka företagens medvetenhet om nyttan med sommarjobb och öka ungdomarnas möjlighet att få sommarjobb i regionen. Mera information om kampanjen finns på webbsidan anstallunga.fi

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN