Kauppakamari selvitti: Nuoret tuntevat vastuunsa ja työelämän odotukset

Nuoret ovat vastuuntuntoisia ja uskovat olevansa itse vastuussa omasta menestyksestään. He pitävät opiskelemista ja hyvän työn saamista tärkeänä, heistä on hauskaa oppia uusia asioita ja he ovat valmiita tekemään kovasti töitä. Nuorilla on myös hyvin realistinen käsitys siitä, mitä heiltä työelämässä odotetaan ja vahva usko tulevaisuuteen. Tämä käy ilmi kauppakamarin alkuvuodesta tekemästä Nuoret ja työelämä 2020 -selvityksestä, jonka vastaajina olivat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen 17-vuotiaat.

Suosituimmaksi alaksi selvityksessä nousi sosiaali- ja terveydenhuoltoala, toiseksi kansainvälinen kauppa ja markkinointi ja kolmanneksi tutkimus ja tuotekehitys. Jaettaessa vastaukset sukupuolen ja sen mukaan, opiskeleeko vastaaja tällä hetkellä lukiossa vai ammatillisessa oppilaitoksessa, muuttuu suosikkialojen lista selvästi.

Ammattiin opiskelevien ja lukiolaistyttöjen yhteiseksi suosikkialaksi nousi sosiaali- ja terveydenhuoltoala ja opetusala oli molempien kärkikolmikossa. Lukiolaistyttöjen suosikkeihin lukeutui lisäksi media- ja viestintäala, ammattiin opiskelevien keskuudessa kakkossijalle nousi kauneudenhoitoala. Lukiolaispoikien kärkeen nousivat tyypilliset ekonomin ja insinöörin työt: tutkimus ja tuotekehitys, kansainvälinen kauppa ja markkinointi sekä pankki- ja rahoitusala. Ammattiopistossa opiskelevien poikien listan kärkeen nousivat teollisuuden aloista kone- ja laite- sekä metalliteollisuus, kolmannelle sijalle nousi rakennusala.

Kymmenen vuoden takainen suuri huolenaihe, huonosti työllistävien media- ja kauneudenhoitoalojen suosio tippui aiemmista, vuosien 2010 ja 2012 selvityksistä. Vuonna 2010 media-ala oli kaikkien vastaajien listan kärjessä, nyt se oli sijalla 5. Kauneudenhoitoalan suosio on säilynyt ainoastaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien tyttöjen parissa, mutta sielläkin sen suosio on pudonnut; vuonna 2010 asteikolla 0-5 sen kannatus oli 2,65 ja nyt 2,12.

Selvityksen esiin nostama huono uutinen on, että nuoret eivät tunne alueen elinkeinoelämää, eivätkä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan veturialat juurikaan kiinnosta heitä. Kaikkien vastaajien suosikkilistan peränpitäjät ovat alueella merkittävät vene-, metalli-, puunjalostus- ja paperiteollisuus sekä kemian ja muoviteollisuus. Eroteltaessa vastaukset sukupuolen ja nykyisen koulutuksen mukaan saadaan osa alueen merkittävistä aloista nousemaan poikien listoille. Vaasan energiaklusterin tehostettu viestintä ja markkinointi näkyy selvästi nousseena kiinnostuksena: vuonna 2010 energia- ja ympäristöteknologia oli kaikkien vastaajien keskuudessa sijalla 17, nyt se on sijalla 9.

Selvityksessä näkyy edelleen hyvin vahvasti perinteinen sukupuolijako: poikia kiinnostaa selvästi tyttöjä enemmän työt teollisuudessa sekä johtotehtävät. Teollisuuden houkuttelevuutta pitäisi saada lisättyä kaikkien nuorten keskuudessa, ja alueen elinkeinoelämää pitäisi nykyistä paremmin nostaa esiin opetuksessa. Koulu-yritysyhteistyötä pitäisi entisestään tiivistää, sillä nuoret osaavat yllättävän huonosti nimetä alueen tärkeitä työnantajia eivätkä pidä näitä houkuttelevina. Nuoret olisi saatava kiinnostumaan alueen yrityksistä, sillä yksi oiva keino taklata työvoimapulaa on pitää kiinni alueen nuorista.

Nuoret ja työelämä -selvitys
Nuoret ja työelämä 2020 -selvitys kartoitti nuorten asenteita työhön ja koulutukseen sekä heidän tulevaisuuden odotuksiaan. Selvitykseen osallistui 1 595 toisen vuosikurssin opiskelijaa yhteensä 20 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta. Selvitys toteutettiin verkkokyselynä 20.1.-21.2.2020. Selvitys on toteutettu kahdesti aiemmin, kevättalvella 2010 ja 2012.

Nuoret ja työelämä 2020 -selvitysraportti

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN