Handelskammarens utredning: Ungdomarna känner sitt ansvar och arbetslivets förväntningar

Ungdomarna är ansvarsfulla och upplever att de själva är ansvariga för sin egen framgång. De anser att studier och ett bra arbete är viktiga, de gillar att lära sig nya saker och de är redo att jobba hårt. Ungdomarna har också en mycket realistisk bild av vad som förväntas av dem i arbetslivet och en stark tro på framtiden. Det här framgår i handelskammarens undersökning Ungdomar och arbetslivet 2020 som genomfördes i början av året och som besvarades av 17-åringar i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Enligt undersökningen är social- och hälsovård den populäraste branschen, på andra plats kom internationell handel och marknadsföring och på tredje plats forskning och produktutveckling. Vid en indelning av svaren enligt kön och enligt var respondenten för närvarande studerar – på gymnasium eller inom yrkesutbildningen – ändras listan på favoritbranscherna avsevärt.

Både för flickor i gymnasier och inom yrkesutbildningen var den populäraste branschen social- och hälsovård och utbildningsområdet var en av de tre främsta bland båda grupperna. Till gymnasieflickornas favoriter hörde också media och kommunikation, bland flickorna inom yrkesutbildningen kom skönhetsbranschen på andra plats. På gymnasiepojkarnas topplista fanns typiska jobb för ekonomer och ingenjörer: forskning och produktutveckling, internationell handel och marknadsföring samt bank- och finansiering. Högst uppe på listan bland pojkarna inom yrkesutbildningen fanns maskin- och utrustningsindustrin samt metallindustrin, på tredje plats kom byggnadsbranschen.

Medie- och skönhetsbranschernas popularitet har orsakat stor oro redan i tio års tid, delvis för att sysselsättningsläget inom dem har varit dåligt. Nu har ändå branscherna minskat i popularitet jämfört med de tidigare undersökningarna 2010 och 2012. År 2010 fanns mediebranschen högst uppe på listan bland alla respondenter, nu ligger den på femte plats. Skönhetsbranschens popularitet har bibehållits endast bland flickor inom yrkesutbildningen men även där har populariteten dalat; år 2010 var stödet 2,65 på skalan 0-5 och nu låg det på 2,12.

Den dåliga nyheten som framkommit i undersökningen är att ungdomarna inte känner till näringslivet i regionen och att de främsta branscherna i Österbotten och Mellersta Österbotten inte intresserar dem just alls. Längst nere på ungdomarnas lista finns den för regionen betydande båt-, metall-, träförädlings- och pappersindustrin samt kemi- och plastindustrin. Då man sorterar svaren enligt kön och nuvarande utbildning lyfts en del av regionens mest betydande branscher upp på pojkarnas listor. I Vasa har man satsat på information och marknadsföring av energiklustret vilket också märks tydligt i form av ett ökat intresse: år 2010 fanns energi- och miljöteknologi på plats 17 bland alla som svarade, nu är den på plats 9.

I undersökningen märker man ännu mycket starkt av den traditionella könsfördelningen: jämfört med flickorna intresserar sig pojkarna betydligt mer för jobb inom industrin och som ledare. Intresset för industrin borde bli större bland alla ungdomar och näringslivet i regionen borde lyftas upp allt mer i utbildningen. Samarbetet mellan skolor och företag borde ökas allt mer eftersom ungdomarna känner förvånansvärt dåligt till vilka arbetsgivare som är viktiga för regionen och anser inte heller att de är intressanta. Ungdomarna borde bli intresserade för företagen i regionen eftersom ett utmärkt sätt att tackla arbetskraftsbristen är att hålla fast vid våra ungdomar.

Undersökningen Ungdomar och arbetslivet
Undersökningen Ungdomar och arbetslivet 2020 kartlade ungdomarnas attityder gällande arbete och utbildning samt deras förväntningar inför framtiden. 1 595 studerande på andra stadiet i andra årskursen vid totalt 20 gymnasier och yrkesläroinrättningar i Österbotten och Mellersta Österbotten deltog i undersökningen. Undersökningen genomfördes som en webbenkät 20.1-21.2.2020. Undersökningen har gjorts två gånger tidigare, på vårvintern 2010 och 2012.

Ungdomar och arbetslivet 2020

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN