Kauppakamarien kysely: Yritykset vaativat elvytystoimia

Kuva: ELY-keskus | Foto: NTM-centralen

Suomalaiset yritykset toivovat tehokkaita toimia talouden elvyttämiseksi. Tämä käy ilmi kauppakamarien viidennestä koronakyselystä. Yritysten mieleen olisivat verotukselliset ratkaisut sekä nopeasti käynnistettävät tiestön ja raiteiden korjaus- ja parannusinvestoinnit.

Myönteisesti tai erittäin myönteisesti kotitalousvähennyksen kasvattamiseen ja omavastuuosuuden puolittamiseen elvytystoimena suhtautui kyselyyn vastanneista noin 80 prosenttia. Lähes yhtä moni, 78 prosenttia, piti ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäveron alentamista väliaikaisesti kymmeneen prosenttiin myönteisenä tai erittäin myönteisenä elvytyskeinona. Ansiotuloveronalennus sai 74 prosentin kannatuksen – mutta siihen suhtauduttiin myös kaikista kielteisimmin. 12 prosenttia yrityksistä näkee ansiotulojen veronalennuksen kielteisenä tai erittäin kielteisenä elvytystoimena.

– Toivon, että hallitus luottaa siihen, että yritykset tietävät, miten ja millä keinoin kulutuskysyntä ja sitä myöten koko talous saadaan Suomessa nousuun. Toivottavasti yritysten ääntä kuullaan ensi viikon lisätalousarvioneuvotteluissa, sillä kyse on ennen kaikkea suomalaisten työpaikoista, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Myös pohjalaisyritykset pitävät tehokkaimpana elvytystoimena kotitalousvähennyksen kasvattamista ja omavastuuosuuden puolittamista. 82 prosenttia vastaajista pitää sen vaikutuksia erittäin myönteisinä tai myönteisinä. Likimain yhtä tehokkaana pidetään nopeasti käynnistettäviä tiestön korjaus- ja parannusinvestointeja. Elvytystoimista juuri tiestön korjaus- ja parannusinvestoinnit nousevat pohjalaismaakunnissa muuta maata selvästi tärkeämmiksi.

Ansiotuloverotuksen alentaminen jakaa eniten myös pohjalaisten mielipiteitä. 71 prosenttia vastanneista kannattaa sitä ja 12 prosenttia suhtautuu siihen kielteisesti. Elvytystoimista pienin vaikutus nähdään olevan nopeasti käynnistettävillä raiteiden korjaus- ja parannusinvestoinneilla.

– Koko maassa oleva 2,5 miljardin euron korjausvelka liikenneinfrassa tarkoittaa sitä, että kohteita elvytykselle kyllä löytyy. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla erityisesti tiestö on huonossa kunnossa ja kaipaa kiireesti korjaustoimia, painottaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

– Lisäksi yrityksemme tarvitsevat edelleen lentoyhteydet voidakseen toimia kansainvälisillä markkinoilla. Nyt, kun hallitus pohtii elvytyspakettia ja alueellisia infrahankkeita, niin olisi lyhytnäköistä sivuuttaa Kokkola-Pietarsaaren lentoasema. Se mahdollistaa neljän miljardin euron vuotuiset vientitulot, tukee työllisyyttä ja vahvistaa kansantaloutta, Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä muistuttaa.

Pohjanmaan kauppakamarialueen yrityksistä nyt 70 prosenttia kertoo pandemian vaikuttaneen negatiivisesti liikevaihtoonsa. Lisäksi 78 prosenttia arvioi liikevaihdon heikkenevän seuraavan kahden kuukauden aikana. Henkilöstöä on vähentänyt 39 prosenttia yrityksistä. Konkurssiriski on kasvanut aavistuksen verran edellisestä mittauksesta ja nyt vastaajista 18 prosenttia kertoo konkurssiriskin nousseen merkittävästi koronaviruksen takia (6.5. 16 %). Pohjalaisyritysten konkurssiriski on ollut kaikissa kevään aikana toteutetuissa kyselyissä kymmenisen prosenttiyksikköä matalampi kuin koko maassa keskimäärin.

Kauppakamarien kysely tehtiin 18.5.2020. Kyselyyn vastasi 3392 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen. Vastanneista noin kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput eli reilut 3000 olivat työnantajayrityksiä. Pohjanmaan kauppakamarin alueelta vastaukset saatiin 199 yritykseltä. Aiemmat kyselyt on toteutettu 16.-17.3., 30.3., 20.4. ja 6.5.

Pohjanmaan tulokset kuvina
Valtakunnallisen kyselyn tulokset kuvina

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN