Laaja yhteistyö palkittiin Vuoden digihankkeena

Kuvassa vasemmalta Pohjanmaan kauppakamarin digitalisaatiovaliokunnan varapuheenjohtaja, Centria-ammattikorkeakoulun opetusjohtaja Jari Isohanni, Wärtsilän Innovation Manager Christian Sundman, Vaasan yliopiston logististen järjestelmien professori Petri Helo ja kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck. | I bilden från vänster vice ordförande för Österbottens handelskammares digitaliseringsutskott, utbildningsdirektör vid Centria-ammattikorkeakoulu Jari Isohanni, Innovation Manager Christian Sundman från Wärtsilä, Petri Helo, professor i logistiska system vid Vasa universitet och handelskammarens direktör Mikael Hallbäck.

Pohjanmaan kauppakamarin Vuoden digihankkeeksi on valittu Wärtsilän käynnistämä co-innovation-hanke OSME (Open Smart Manufacturing Ecosystems), jossa on mukana useita yrityksiä ja laaja joukko yliopiston tutkijoita ja opiskelijoita. Valinnan teki kauppakamarin digitalisaatiovaliokunta.

Kilpailuun tuli tänä vuonna neljä hanke-ehdotusta, joista kolme täytti kilpailun kriteerit. Äänestyksen jälkeen valiokunta nosti OSME-hankkeen voittajaksi, koska sen todettiin edustavan erinomaisesti digitalisaation monipuolista hyödyntämistä sekä laaja-alaista ja pitkäaikaista yritys-oppilaitosyhteistyötä.

– Hanke vastasi juuri niitä kriteerejä, jotka me digitalisaatiovaliokunnassa Vuoden digihanke -kilpailulle asetimme, toteaa valiokunnan varapuheenjohtaja, Centria ammattikorkeakoulun opetusjohtaja Jari Isohanni. – Hankkeen oppilaitosyhteistyö on ollut rohkeaa, se on tarjonnut laajalle opiskelijajoukolle mahdollisuuden tehdä työtä aidoissa yrityksissä aitoja haasteita ratkaisten, ja tarjoaa näitä mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa, jatkaa Isohanni.

– Hanke on oiva esimerkki siitä, miten opiskelijoita sitoutetaan alueen yrityksiin ja näin myös seudulle jo opiskeluaikana. Tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia opinnäyte-, harjoitus- ja kesätöihin yrityksissä ehkäisemme aivovientiä alueelta parhaalla mahdollisella tavalla, täydentää valiokunnan sihteerinä toimiva, Pohjanmaan kauppakamarin viestintäpäällikkö Mia Brännbacka.

OSME-hanke on osa Wärtsilän Vaasassa sijaitsevaa Sustainable Technology Hubia. Hankkeen tavoitteena on muuttaa valmistusyhteistyötä ja edistää tiedon jakamista yhteistyössä mukana olevien kumppaneiden kesken. Se osallistaa, tukee ja hyödyntää yhteistyökumppaneidensa taitoja ja vahvuuksia eli se tuottaa välittömiä operatiivisia hyötyjä kumppaneille, mutta sillä pyritään myös pidemmän aikavälin strategisiin vaikutuksiin yhteiskunnassa.

– OSME-hanke on kehittänyt mukana olevia yrityksiä ja syventänyt niiden ymmärrystä sekä avannut yliopistolle ja sen opiskelijoille pääsyn teollisuuden käytännön haasteisiin. Hanke on luonut pohjaa uudenlaiselle yhteistyömallille valmistavassa teollisuudessa, jossa tarpeet ja teknologia kehittyvät nopeasti eikä kaikkien kannata ratkaista samaa ongelmaa yksin, kertoo Wärtsilän Innovation Manager Christian Sundman.

– Hankkeessa olemme kehittäneet ja syventäneet yhteistyötä useiden asiakkaidemme kanssa sekä opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden välillä. Olemme testanneet uusia digitaalisia tiedonsiirtomahdollisuuksia. OSME-hankkeen avulla olemme pystyneet nopeuttamaan taloudellista kasvuamme ja kehittämään digitaalisia työkalujamme. Olemme myös rakentaneet Leinolat Groupin vastuullisuusraportointia, sanoo yrityksen myynnistä ja vastuullisuudesta vastaava Samuli Kuusisto.

– Projekti on mahdollistanut hyvässä yhteistyössä miettimisen, mitä kestävän kehityksen valmistus tulevaisuudessa on ja minkälaisilla työkaluilla sitä voidaan edistää. Noin 70 opiskelijaa on osallistunut tähän tutkimukseen osana opintojaan, kertoo Vaasan yliopiston logististen järjestelmien professori Petri Helo.

– Hankkeen aikana olen ollut mukana kehittämässä elinkaarianalyysin työkaluja mielenkiintoisessa yritysverkostossa, sanoo hankkeen aikana väitöskirjan tehnyt Vaasan yliopiston tutkijatohtori Bening Mayanti.

Pohjanmaan kauppakamari ja sen digitalisaatiovaliokunta haluavat Vuoden digihanke -kilpailun avulla innoittaa yrityksiä hyödyntämään oppilaitosyhteistyötä ja auttaa luomaan opiskelijoille kontakteja alueen yrityksiin jo opiskeluaikana. Samalla kilpailu nostaa esiin digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Lisäksi kilpailu kasvattaa ICT-alan ja digitalisaation tunnettuutta ja vetovoimaa kauppakamarialueella.

Vuoden digihanke -kilpailu avataan seuraavan kerran joulukuussa 2024 ja palkinto ojennetaan huhti-toukokuussa 2025.


Taustaa
Pohjanmaan kauppakamarin digitalisaatiovaliokunta valitsee vuosittain Vuoden digihankkeen. Palkinto myönnetään ansiokkaimmasta tai merkittävimmästä oppilaitoksen tai opiskelijoiden ja yhden tai useamman yrityksen välisestä digitalisaatioon liittyvästä kehitys- tai tutkimushankkeesta. Hanke voi esimerkiksi tähdätä yrityksen toiminnan tehokkuuden lisäämiseen, uuden digitaalisen liiketoiminnan synnyttämiseen, kilpailuedun luomiseen yritykselle digitaalisia työkaluja hyödyntämällä, työvoimapulan taltuttamiseen tai opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen.
Kilpailu järjestettiin nykyisessä muodossaan nyt kolmatta kertaa. Vuoden digihankkeeksi vuonna 2023 valittiin Visman, Vaasan yliopiston ja Laihian lukion yhteishanke ja vuonna 2022 Ýrkeshögskolan Novian ja Mirkan yhteishanke. Aiempina vuosina valiokunta on valinnut vuoden Digiloikkaaja-yrityksen. Digiloikkaajina on palkittu: 2020 pohjalaiset ja keskipohjalaiset opettajat, 2019 Nykarlebud, 2018 Merius, 2017 Stormossen, 2016 SK Protect, 2015 Alfame Systems.