Lisää lentoyhteyksiä tarvitaan, mutta lentämistä myös harkitaan tarkemmin

Vaasan lentoasema | Vasa flygfält. Foto: Katja Lösönen
Kestävyys nousi voimakkaammin esille yrityksille suunnatun lentokyselyn vastauksissa

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Pohjanmaan kauppakamari, Vaasan Yrittäjät sekä Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat syys-lokakuussa yhteistyössä lentokyselyn. Kauppakamarin ja yrittäjäyhdistysten jäsenistä 290 vastasi kyselyyn.

Vastanneista yrityksistä 55 prosentilla on 1–10 työntekijää, 23 prosentilla oli 11–50 työntekijää, 9 prosentilla oli 51–100 työntekijää. Yli 100 työntekijää oli 13 prosentilla vastanneista yrityksistä.

VASEKilla lentoyhteyksien kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Peter Källberg nostaa esille kolme tärkeää teemaa kyselyn tuloksista:

– Näemme selvästi, että liikematkailu on nyt taas lähtenyt liikkeelle. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tällä hetkellä liian vähän kapasiteettia. Tukholman yhteyden saaminen takaisin, aamulento Helsingistä Vaasaan ja isommat koneet joillain Helsingin vuoroilla ovat niitä asioita, joita yritykset pitävät tärkeimpinä.

Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Mikael Halllbäck painottaa, että sujuvat lentoyhteydet ovat menestyvän vientiteollisuuden elinehto.

– Hyvä kansainvälinen saavutettavuus vaikuttaa myös yritysten sijoittumis- ja investointipäätöksiin sekä sitä kautta oman alueemme ja koko Suomen talouteen. Vaasan seudulle investoidaan lähivuosina useita miljardeja elinkeinoelämän hankkeisiin, ja toimiville lentoyhteyksille on kova tarve, Hallbäck muistuttaa.

Teams ja vastuullisuus vaikuttavat siihen, ettei lentomatkustus palaa entisiin määriinsä

Vastanneista yrityksistä ainoastaan kahdella prosentilla oli käytössä matkustukseen liittyviä rajoituksia. Kysymyksen ”Mitä rajoituksia teillä on tällä hetkellä yrityksessänne käytössä työmatkustamisessa?” avoimessa kohdassa (Muu rajoite, mikä) kommentoitiin, että matkustamista pyritään rajoittamaan myös vastuullisuustavoitteiden vuoksi. Aiemmin toteutetuissa lentokyselyissä vuonna 2020 tai 2021 vastuullisuusnäkökulma ei ole noussut esiin yhtä voimakkaasti.

Vastaajista 67 prosenttia arvioi, että heidän yrityksessään lentomatkustuksen määrä palaa samalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Lähes puolet niistä, jotka arvioivat, että lentomatkustus ei palaa samalle tasolle kuin ennen pandemiaa, arvioi edelleen, että lentomatkustus jää 20–50 prosenttia pienemmäksi.

83 prosenttia kertoi syyksi lentomäärän pienenemiselle Teams-kokousten yleistymisen sekä 32 prosenttia sanoi yrityksen sisäisen matkustamisen vähenevän. Avoimissa vastauksissa tuotiin myös ympäristö- ja ilmastosyyt esille.

Tukholma toiveissa, myös Helsinkiin halutaan päästä paremmilla aikatauluilla

Vaasasta on tällä hetkellä kolme päivittäistä lentoa Vaasan ja Helsingin välillä. Vastaajista 55 prosenttia kokee, etteivät nykyiset lentoyhteydet vastaa yrityksen tarpeita. Vastaajia pyydettiin tarkentamaan toiveitaan ja avoimia vastauksia saatiinkin valtavasti. Ne noudattelevat hyvin pitkälti samaa kaavaa:

”Helsingistä pitäisi päästä aamulla Vaasaan niin, että kerkeäisi esim. klo 9 alkavaan kokoukseen.”
”Nykyiset yhteydet eivät palvele riittävällä tasolla jatkolentoja Eurooppaan. Erityisesti paluut ovat todella hankalia ja useimmiten edellyttävät joko pitkää vaihtoaikaa tai extrayöpymistä.”
”Det behövs en tidig ankomst till Vasa och en sen avfärd från Vasa.”
”Aamulle lisää lentoja sekä paluu Vaasaan noin klo 19”
”Toinen aamulento n klo 8-9 välillä Vaasasta, ja mielellään aamulento Vaasaan”
”Myöhäisempi aamulähtö ja aikaisempi yöpaluu”
”Den stora luckan mellan 17:45 och 01:05 skapar oftast stora väntetider i Helsingfors.

Tukholman yhteyden palautumista odotetaan siis tiiviisti. Vastaajien mukaan lennon Vaasasta Tukholmaan lähtöajan tulisi olla aamukuuden ja aamukahdeksan välillä (80 %). Paluulennon Tukholmasta Vaasaan tulisi vastaajien mielestä ajoittua klo 18 ja klo 20 välille (81 %).

Källberg kommentoi tuloksia ja työn jatkumista:

– Kyselyn tuloksia käytetään nyt tukena jatkuvasti käymissämme keskusteluissa lentoyhtiöiden kanssa. On tärkeää osoittaa, että se, mitä kerromme lentoyhtiöille Vaasan seudun yritysten tarpeista, ei ole vain olettamuksia, vaan perustuu tosiasioihin.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN