Mikael Hallbäckin kolumni Vaasa Insiderissa: Vaasan seudun ekosysteemi kasvun moottorina

Kolumni on alunperin julkaistu Vaasa Insiderissa 9.7.2024.

Ulkopaikkakuntalaiset kysyvät usein Vaasan seudun elinkeinoelämän ekosysteemistä ja mitkä täällä ovat ne kasvun ja tulevaisuudenuskon avaimet, joita täällä hoetaan ja joita tilastot ja tulokset osoittavat. Miksi teillä menee niin hyvin? Miksi teillä on niin vahva usko? Mitä teette eri tavalla kuin muualla? Miksi asenteenne on niin erilainen? Näihin kysymyksiin alueen toimijat saavat vastata taajaan.

Jäin tarkemmin pohtimaan näitä asioita erään haastattelun jälkeen ja tulin seuraavaan johtopäätökseen:

Yhdessä tekeminen: Yritykset, elinkeinoelämän kehittäjät, julkiset toimijat ja kunnat sekä kouluttajat kaikilla tasoilla tekevät asioita yhdessä. Me emme tee yhteistyötä, vaan oikeasti teemme konkreettisesti asioita yhdessä ja ymmärrämme, että yhteistyö ei ole sama asia kuin yhdessä tekeminen ajatellen isomman kokonaisuuden parasta. Kun kumppanilla menee hyvin, menestymme myös itse paremmin.

Tunnemme toisemme: Alueen toimijat ja yritykset tuntevat toisensa ja esimerkiksi yrityksien henkilökunta ja johto ovat usein toimineet myös useammassa kuin yhdessä alueen yrityksessä. Tämä tarkoittaa, että tunnemme toisemme henkilökohtaisella tasolla ja tunnemme toistemme tuotteet, palvelut ja tarpeet, ja tätä kautta konkreettinen yhdessä tekeminen on luontaista ja nähdään mahdollisuutena kasvattaa myös omaa toimintaa ja tarjoamaa.

Kansainvälisyys: Olemme yksi kansainvälisimmistä alueista Suomessa ja täällä on aina tehty kansainvälistä kauppaa. Suomi elää viennistä ja se on osa geeniperimää alueellamme. Isot veturiyrityksemme ovat monikulttuurisia ja vetävät alueelle uutta osaamista ja ajattelua. Myös korkeakoulusektori on kansainvälistynyt nopeasti ja vauhdittaa alueen ekosysteemiä. Kansainvälisyys tuo vaurautta, innovatiivisuutta ja uusia mahdollisuuksia alueemme yrityksille.

Veturiyritykset ja koulutussektori: Meillä on seudullamme globaaleja alansa johtavia yrityksiä, jotka panostavat valtavat määrät tuotekehitykseen täällä. Tähän kelkkaan on liittynyt mukaan nyt entistä vahvemmin myös seudun pk-sektori tukenaan alueen yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Iso koulutussektori tuottaa uutta osaamista ja osaajia ekosysteemin tarpeisiin.

Asenne: Pohjalainen yritteliäisyyden asenne on Suomessa kaikilla tiedossa ja kaiketi siinä on paljon totuutta mukana. Näin on näkemykset.

Viestimme: Toimijoidemme yhtenäistä viestiä alueemme elinkeinoelämästä ja mahdollisuuksista ei voi tässä yhteydessä väheksyä. Mitä useammin ja kovemmin huudamme samaa viestiä Helsingissä, Brysselissä ja maailmalla, sitä parempaa on alueemme ja elinkeinoelämämme tunnettuus ja vetovoima.

Ekosysteemimme yhdistetään lähes aina pelkästään EnergyVaasa-yrityksiin ja -toimijoihin, mutta tämä ei ole koko totuus, vaikka energiassa olemmekin iso ja maailmalla tunnettu. Eoksysteemimme kattaa monia jo isoja ja kasvavia toimialoja, jotka ovat myös iso osa EnergyVaasa-keskittymää. Logistiikka-ala, palvelut, perävaunut ja päällirakenteet, veneteollisuus sekä muoviteollisuus muutamia mainitakseni.

Yhdessä olemme enemmän!