NykarleBud on vuoden 2019 Digiloikkaaja

Pohjanmaan kauppakamarin vuoden 2019 Digiloikkaajaksi on valittu NykarleBud Uudestakaarlepyystä. Valinnan teki Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunta.

Tuomariston mukaan pitkän linjan kuljetusyritys on onnistunut ottamaan esimerkillisen digiloikan, jolla se on nostanut toimintansa tehokkuuden, asiakaspalvelun ja -kokemuksen sekä yrityksen koko kilpailuasetelman uudelle tasolle.

NykarleBud on rakentanut kumppaninsa kanssa räätälöidyn rahtiohjelmiston, jolla kuljetustilaukset, niiden seuranta ja laskutus hoidetaan. Tämä on tuonut merkittäviä resurssisäästöjä työaikaan sekä lisännyt toiminnan tehokkuutta ja laatua. Osana kehitystyötä myös entinen taloushallintojärjestelmä uudistettiin ja integroitiin osaksi kehitettyä ohjelmistoalustaa.

– Yrityksen henkilöstön henkinen kuormitus on vähentynyt, kun päivittäisistä sadoista puheluista on päästy eroon. Vanhat paperiset rahtikirjat ovat muuttuneet digitaaliseen muotoon, mikä on lisännyt koko tilaus-toimitusketjun sujuvuutta, perustelee tuomariston sihteerinä toiminut johtaja Paula Erkkilä Pohjanmaan kauppakamarista.

Kehitetty rahtiohjelmisto mahdollistaa kuljetusreittien optimoinnin, joka puolestaan tuo säästöjä polttoaineenkulutukseen. Ohjelmistolla pystytään myös seuraamaan ajoneuvojen katsastustarvetta ja havaitsemaan mahdollisia huoltotarpeita.

– Vuodesta 1975 toiminut yritys on tehnyt tässä hienoa kehittämistyötä ja osoittaa, että digissä pienikin voi olla suuri. Logistiikka-ala ei ole se helpoin ala digitalisaatiolle, kuten on huomattu monista alan digiprojekteista, sanoo kauppakamarin ICT-valiokunnan puheenjohtaja Ilkka Palola.

– Toivomme, että voimme inspiroida muita pienempiä yrityksiä. Olemme nyt samalla viivalla ja kilpailukykyisiä muiden alan toimijoiden kanssa. Lisäksi meillä on nyt aikaa edelleen kehittää toimintaamme, sanoo Pia-Maria Isaksson, joka vastaa yrityksen laskutuksesta ja markkinoinnista.

Pohjanmaan kauppakamari haluaa olla kannustamassa alueen yrityksiä digitalisaation hyödyntämisessä liiketoimintansa kehittämisessä. Digiloikkaaja-kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin digitalisaation merkitys liiketoiminnalle sekä innoittaa yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota toimialaan ja kokoon katsomatta. Lisäksi kilpailulla pyritään nostamaan esiin ICT-alan osaamista kauppakamarin alueella sekä edistämään alan kehittymistä ja lisäämään sen vetovoimaa.

Taustaa

Pohjanmaan kauppakamari valitsee vuosittain Digiloikkaajan. Palkinnon saaja voi olla yritys tai yhteisö, joka on ottanut liiketoiminnassaan onnistuneen digiloikan. Palkittava on lisännyt toimintansa tehokkuutta digitalisoimalla sitä, kehittänyt uutta digitaalista liiketoimintaa tai luonut kilpailuetua hyödyntämällä digitaalisia työkaluja. Digiloikkaajan valitsee Pohjanmaan kauppakamarin ICT-valiokunta. Voittaja saa palkinnoksi kiertopalkinnon ja kunniakirjan. Aiemmat Digiloikkaajat ovat: 2018 Merius Oy, 2017 Stormossen Oy Ab, 2016 SK Protect Oy, 2015 Alfame Systems Oy.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN