NykarleBud är årets Digitala språng 2019

NykarleBud från Nykarleby har valts till Österbottens handelskammares Digitala språng 2019. Valet gjordes av Österbottens handelskammares ICT-utskott.

Enligt juryn har det väletablerade transportföretaget lyckats ta ett exemplariskt digitalt språng vilket har gett verksamheten ökad effektivitet, bättre kundservice och kundupplevelse samt ökad konkurrenskraft för hela företaget.

NykarleBud har tillsammans med en samarbetspartner byggt upp ett skräddarsytt fraktprogram med vilket man sköter om transportbeställningarna samt uppföljningen och faktureringen av dem. Det här har medfört betydande resursinbesparingar vad gäller arbetstiden och dessutom ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet. Som en del av utvecklingsarbetet förnyades också det tidigare ekonomistyrningssystemet och det integrerades med programunderlaget som hade utvecklats.

– Stressen bland företagets personal har minskat då man sluppit hundratals telefonsamtal varje dag. De gamla fraktsedlarna i pappersform har bytts ut mot digitala, vilket har lett till att hela beställnings- och leveranskedjan blivit smidigare, lyder motiveringen enligt juryns sekreterare och Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä.

Det utvecklade fraktprogrammet möjliggör en optimering av körrutterna som i sin tur leder till en inbesparing av bränslekostnaderna. Med hjälp av programmet kan man också följa med bilarnas besiktningstider och observera eventuella behov av service.

– Företaget som haft verksamhet sedan åt 1975 har gjort ett jättebra utvecklingsarbete och kan påvisa att inom det digitala kan också liten vara stor. Digitalisering inom logistikbranschen är inte det enklaste, vilket också framkommit gällande många digitala projekt inom branschen, säger Ilkka Palola som är ordförande för handelskammarens ICT-utskott.

– Vi hoppas att vi kan inspirera andra mindre företag. Vi är nu på samma linje och lika konkurrenskraftiga som övriga aktörer inom branschen. Dessutom har vi nu tid att fortsätta utveckla vår verksamhet, säger Pia-Maria Isaksson som ansvarar för företagets fakturering och marknadsföring.

Österbottens handelskammare vill uppmuntra regionens företag att dra nytta av digitaliseringen i utvecklingen av sin verksamhet. Avsikten med tävlingen Årets digitala språng är att lyfta fram digitaliseringens betydelse för affärsverksamheten och inspirera företagen att dra nytta av digitaliseringen oberoende av bransch och storlek. Dessutom vill man med tävlingen lyfta fram kompetensen inom ICT-branschen på handelskammarområdet och främja utvecklingen inom branschen och öka branschens dragningskraft.

Bakgrund

Österbottens handelskammare väljer årligen ett Digitalt språng. Utmärkelsen kan gå till ett företag eller sammanslutning som i sin verksamhet gjort ett framgångsrikt digitalt språng. Vinnaren ska ha effektiverat sin verksamhet med hjälp av digitalisering, utvecklat en ny digital affärsverksamhet eller skapat en konkurrensfördel genom att utnyttja digitala verktyg. Österbottens handelskammares ICT-utskott utser det Digitala språnget. Vinnaren får ett vandringspris och ett diplom. Tidigare Digitala språng är: 2018 Merius Oy, 2017 Stormossen Oy Ab, 2016 SK Protect Oy, 2015 Alfame Systems Oy.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN