Hur man redovisar närståendetransaktioner i bokslutet

– Lär dig känna igen närståendetransaktioner och formatkrav för bokslut

Att känna igen närståendetransaktioner och de skyldigheter som följer av detta är frågor som ska utvärderas av författaren till den finansiella rapporten och de ansvariga för bokslutet, särskilt när det närmar sig slutet på räkenskapsåret. Detta gäller speciellt i redovisningssättet vid bokslutet. Det är bra att känna till att transaktioner med närstående regleras av flera lagar och att dessa lagar fått en del förtydliganden under året.

Läs en artikel av EY:s Olli Penttilä

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN