Oletko koskaan ajatellut, mitä sinusta tulee eläkeläisenä?

Monika von Bonsdorff toimii liiketoiminnan kehittämisen professorina ja akatemiatutkijana Vaasan yliopistossa, sijoituspaikkanaan Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Monikan intohimon kohteena on tutkimushankkeiden johtaminen ja tieteellinen julkaiseminen. Hän seuraa iloiten myös tutkimuksen käytäntöön siirtymistä, esimerkiksi juuri yrittäjien eläkkeelle siirtymisen optimoinnin osalta.

Eläkkeelle siirtyminen on yksi merkittävimmistä elämän muutoskohdista. Eläkeaikaa suunnitellaan vaihtelevasti ja yhtä vaihtelevia tunteita se herättää meissä. Eläkkeelle siirtymiseen ja sopeutumiseen eläkkeellä oloaikaan liittyy paljon muutoksia – niin jokapäiväisissä rutiineissa kuin yhteiskunnallisissa rooleissa. Näihin muutoksiin sopeudutaan, mutta se vie aikaa. Yrittäjän tulisi käynnistää eläkkeelle siirtymisen suunnittelu ajoissa, sillä siihen liittyy usein omistajavaihdoksen valmistelu ja toteutus yrityksessä. Onnistunut omistajanvaihdos turvaa yrityksen tulevaisuuden, työpaikkojen säilymisen ja saattaa avata uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan ja kannattavuuden kasvuun. Onnistunut exit, eli yrityksestä poistuminen, saattelee myös yrittäjän turvallisin mielin eläkkeelle.

Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan 16 000 työnantajayritystä oli vuonna 2017 omistajanvaihdostilanteessa. Näistä merkittävä osa selittyy yrittäjän ikääntymisellä. Omistajanvaihdos toteutetaan yleensä myymällä yritys, joko osittain tai kokonaan ulkopuoliselle ostajalle, yrityksen työntekijöille tai siirretään sukupolvenvaihdoksen kautta vanhemmilta nuorelle polvelle. Omistajanvaihdos vaatii toteutuakseen tyypillisesti vuosien suunnittelua, oikean ostajan löytymistä ja ulkopuolisen rahoituksen löytymistä.

Kyseessä on usein suuri elämänmuutosprosessi,
jossa yrittäjän tulisi voida irtaantua
henkisesti ja fyysisesti yrityksestä
ja sen päivittäisestä toiminnasta.

Usein yrityksestä luopuminen onkin raskainta henkisesti. Muuttuneet rutiinit ja roolit sekoittavat elämää ja jatkuvuuden tunnetta, mikä puolestaan on liitetty osaksi hyvää vanhenemista. Toisaalta yrittäjät ajattelevat turvaavansa eläkeajan taloutensa onnistuneen yrityskaupan avulla. Näin ei kuitenkaan aina käy.

Kuinka onnistunut omistajanvaihdos sitten toteutetaan? Keskeisenä elementtinä nähdään yleensä exitin huolellinen suunnittelu. Esimerkkinä tästä voisin mainita menestyneen yrittäjän kanssa käymäni keskustelun, jossa yrittäjä totesi aloittaneensa exit-strategiansa suunnittelun jo yritystä perustaessaan. Liiketoiminnan käynnistämisvaiheessa keskitytään yleensä kasvun luomiseen eikä omistajanvaihdos siinnä kovin kirkkaana mielessä.

Suomen Yrittäjien ikääntyneisiin yrittäjäjäseniin pohjautuvassa tutkimuksessamme lähdimme selvittämään, milloin yrityksen taloudellisesta näkökulmasta katsottuna exit kannattaa toteuttaa. Havaintomme oli selvä – pienten, alle 10 henkeä työllistävien yritysten osalta yrittäjän ikääntyminen oli negatiivisesti yhteydessä yrityksen liikevaihtoon. Yrittäjän kannattaisi siis valmistautua exitiin viimeistään eläkeikään tullessaan. Havaintomme selittyy pienyrittäjän ikääntymisen mukanaan tuomalla aikahorisontin muutoksella, ikääntymiseen liittyvillä jaksamisresurssien muutoksella sekä puutteellisilla tulevaisuuden näkymillä. Toiminnan kehittämistä ja investointeja ei nähdä mielekkäänä, jollei jatkajaa ole tiedossa. Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksen soveltamiseen tähtäävässä hankkeessa kehitimmekin yrityksen talouslukuihin pohjautuvan sovelluksen, jonka avulla yrittäjä voi arvioida yrityksen toiminnan kannalta sopivan hetken omistajanvaihdokselle. Laskurin avulla yrittäjä voi arvioida oman työpanoksensa merkityksen yrityksen kannattavuuden kehityksessä.

Laskuri on vapaasti käytettävissä ja löytyy täältä.

Omistajan vaihdoksen suunniteluun ja toteutukseen on saatavissa opastusta niin omistajanvaihdosammattilaisilta kuin useista alueellisista kehittämisyhtiöistä. Prosessin käynnistyminen vaatii yleensä hetkeksi pysähtymistä ja tulevaisuuden suunnittelemista. Miltä elämä näyttää ja tuntuu omistajanvaihdoksen jälkeen?