Paula Erkkilän kolumni Keskipohjanmaassa: Luottamus on vakava asia

Toimitusjohtajamme Paula Erkkilä kirjoittaa kolumnia Keskipohjanmaahan. Neljän viikon välein hän tarkastelee maailmaa ”kamarin ikkunasta”, kuten hän on palstansa nimennyt. Kolumneissaan hän tutkailee elinkeinoelämän ilmiöitä, työelämän trendejä ja kuumiakin puheenaiheita.

Kolumni julkaistiin Keskipohjanmaan verkossa perjantaina 19.4.2024 ja painetussa lehdessä lauantaina 20.4.

Luottamus on ollut tänä keväänä monella tavalla ihmisten huulilla. Kun muut keinot alkavat käydä vähiin, kaivamme meille merkityksellisimmät arvot pöytään. Lakkokeskusteluissa olemme saaneet kuulla sanailua menetetystä luottamuksesta ja vaatimuksia luottamuksen palauttamiseksi. Luottamus on vakava asia eikä sillä leikitä. Se on tullut selväksi.

Luottamus on sikäli hankala käsite, että jokainen ymmärtää sen eri tavalla riippuen omasta viitekehyksestään ja elämäntilanteestaan. Kielitoimisto määrittelee sen tunteeksi tai varmuudeksi siitä, että johonkuhun tai joihinkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä.

Luottamuksen rakentaminen kestää kauan ja sen voi menettää vain kerran. Siksi kai valpastumme aina, kun luottamuksen menettämisellä aletaan uhkailla. Suomalaiset ovat maailman kärkikastia erilaisissa luottamusmittauksissa. Luotamme poliisiin, viranomaisiin ja yleisesti yhteiskuntaan. Luottamusyhteiskunnasta todistaa myös se, että jo seitsemättä kertaa peräjälkeen meidät rankattiin maailman onnellisimmaksi kansaksi. Ilman luottamusta ei ole onnea.

Työpaikoilla ja elinkeinoelämässä luottamus näkyy vahvasti. Luottamusmies edustaa työntekijöitä neuvotellen, sopien ja sovitellen asioita yhdessä työnantajan kanssa. Eri yhteisöissä toimivat luottamushenkilöt puolestaan ovat valittua kansaa, joilla on mandaatti edustaa laajempaa ryhmää.

Emme kanna samassa määrin yleistä epäluuloa päättäjiä kohtaan kuin monessa muussa maassa. Pyrimme hakemaan neuvotellen konsensusta: ristiriitojen ratkaiseminen keskustelun kautta rakentaa luottamusta. Suomessa on monipuoluejärjestelmä, joka tarjoaa luottamukselle vakaan kasvualustan. Luottamuksen on havaittu vähenevän poliittisen polarisaation lisääntyessä.

Elämme keskellä tietotulvaa ja usein voi olla vaikea tietää, mitä uskoa. Medialukutaito ja kriittinen ajattelu ovat tärkeitä taitoja, mutta samalla mediaan pitää voida luottaa. Ja mehän luotamme; eniten maailmassa. Kansainvälisen Digital News Reportin mukaan 69 prosenttia suomalaisista kertoo luottavansa seuraamiinsa uutisiin.

Luotettavan median takana on paras saatavilla oleva ja luotettava tieto. Rakennamme ymmärrystämme maailmasta, laadimme strategioita ja hallitusohjelmia nojautuen tietoon ja tilastoihin. Tiedolla johtaminen auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä ja rakentamaan parempaa yhteiskuntaa. Maailmanpankin mukaan Suomen tilastojärjestelmä on maailman paras.

Lopulta luottamuksen rakentuminen tarvitsee tiedon lisäksi inhimillisen tekijän ja ripauksen uskoa ihmisten hyviin pyrkimyksiin. ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.” Presidentinkin sanaan luotamme vahvasti.