Paula Erkkilän kolumni Keskipohjanmaassa: Palkkaa nuori!

Alueemme työmarkkinoilla on yli 500 nuoren vaje joka vuosi. Tämä perustuu laskelmaan, joka ottaa huomioon nuorisoikäluokan koon, arvion avautuvista työpaikoista ja sen seikan, että noin joka kolmas nuori muuttaa muualle opiskelemaan tai töihin eikä koskaan palaa takaisin. Vaje kasvaa taloussuhdanteen vahvistuessa ja nuorisoikäluokkien pienentyessä. Onkin enemmän kuin todennäköistä, että Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla osaavaa työvoimaa ei tulevaisuudessa riitä kaikille.

Mitä voimme tehdä, että alueemme olisi nuorille houkutteleva paikka asua tulevaisuudessa? Nuoret itse kertovat, että tärkeintä olisi panostaa monipuolisiin työmarkkinoihin. Monilla mittareilla alueemme kuitenkin on Suomen kärkipäätä, ja myös elinkeinorakenteemme on erittäin monipuolinen. Selvästikään tämä tieto ei ole riittävästi saavuttanut nuorisoamme.

Nuorten mielikuva työelämästä ja eri ammateista perustuu usein omien vanhempien, sukulaisten ja tuttavien lisäksi median antiin, jossa korostuu viihteellisyys realistisuuden kustannuksella. Käsitykset esimerkiksi teollisuuden tarjoamista mahdollisuuksista, työn laadusta ja palkkauksesta ei useinkaan vastaa todellisuutta.

Alueemme yrityksistä suuri osa toimii yritysmarkkinoilla; kuluttajien on turha etsiä tuotteita Halpa-Hallien tai Prismojen hyllyiltä. Monen yrityksen päämarkkinat ovat myös ulkomailla, jonne tuotteet kulkevat rekkojen ja laivojen uumenissa. Yritykset voivatkin jäädä nuorille etäisiksi, jos ainoa näkyvä asia on nimikyltti konttorin seinällä. Nuoret eivät yksinkertaisesti tiedä mitä yrityksissämme tehdään ja minkälaisia uramahdollisuuksia ne tarjoavat.

Tähän asiaan yritykset voivat itse vaikuttaa. Pohjanmaan kauppakamari käynnisti viikko sitten Palkkaa nuori -kampanjan, jossa haastetaan kaikki alueen yritykset kesätyöllistämään. Tähän mennessä ilmoitettuja kesätyöpaikkoja on jo yli 4100! Entistä useampi työnantaja pystyy tulevana kesänä tarjoamaan työtä myös alle 18-vuotiaille.

On tärkeää saada sitoutettua tulevat osaajat alueen yrityksiin viimeistään opiskeluaikana. Työvoima yrityksiin tulee pääsääntöisesti alueen omista oppilaitoksista; esimerkiksi ammattikorkeakouluista valmistuneista kaksi kolmesta työllistyy alueelle. Ottamalla nuoria kesätöihin yritykset edesauttavat nuorten hyvinvointia tarjoamalla toimeentuloa, mutta kannustavat samalla heitä kiinnostumaan eri toimialoista ja luovat heille siteitä kotiseutunsa yrityksiin. Kesätöissä luodaan käsitys niin yrityksistä, eri aloista kuin työelämästä yleensä.

Nuorten palkkaaminen kesätöihin tulee nähdä panostuksena yrityskuvaan ja tulevaisuuteen. Nyt on mahdollisuus luoda perusta sille, että työnantaja on kiinnostava ja haluttava, kun tämän hetken koululaiset ja opiskelijat siirtyvät työelämään. Töiden tarjoaminen nuorille on keino turvata osaavaan työvoiman saanti, kun kilpailu osaajista käy jatkossa entistä kovemmaksi.

Kesätyöllistämisestä hyötyvät myös yritykset. Palkkaamalla nuoria yrityksellä on mahdollisuus haastaa vakiintuneita ajattelu- ja toimintamalleja tuoden mukanaan uutta innostusta ja ideoita. Nuoret ovat liian iso mahdollisuus hukattavaksi, siksi #palkkaanuori.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN