Kauppakamari selvitti jäsenyritystensä kannan Vaasan ja Mustasaaren kuntaliitokseen: ”Tärkeintä elinvoimaisuus ja tulevaisuuden menestys”

Kauppakamarin Mustasaaressa ja Vaasassa sijaitsevista jäsenyrityksistä yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, että Vaasan ja Mustasaaren tulisi yhdistyä yhdeksi kunnaksi. Tärkeimpänä perusteena yhdistymiselle pidetään sitä, että nykyisellään seutu kärsii kuntien pienuuden vuoksi valtakunnan tason päätöksenteossa. Tiedot käyvät ilmi Pohjanmaan kauppakamarin tämän kuun alussa mustasaarelaisille ja vaasalaisille yritysjäsenilleen tekemästä selvityksestä.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 91 prosenttia piti Mustasaaren ja Vaasan yhdistymistä yrityksen kannalta tärkeänä. Mustasaaressa yhdistymistä kannattavia yrityksiä oli vähemmän kuin Vaasassa, mutta kannattajat olivat kuitenkin aivan selkeässä enemmistössä. Mustasaaressa kuntien yhdistämistä kannattavia oli 77 prosenttia vastaajista. Vaasassa kannattajien osuus oli peräti 92 prosenttia kaikista vastaajista.

Kyselyssä tarjottiin vastaajille valmiit vaihtoehdot kuntaliitosta puoltavista ja vastustavista argumenteista. Vastaajat valitsivat niistä yrityksensä kannalta kolme tärkeintä. Suosituimmaksi argumentiksi nousi ’Suuremman kunnan painoarvo valtakunnan päätöksenteossa on isompi’. Sen valitsi 74 prosenttia vastaajista. Toiseksi suosituimman argumentin ’Suurempi kunta on vetovoimaisempi’ valitsi 72 prosenttia vastaajista. Kolmanneksi merkittävimmäksi argumentiksi 49 prosentin valitsemana nousi ’Iso kunta pärjää varmemmin tulevaisuuden haasteissa’.

– Suurella kunnalla on valtakunnallisesti paljon enemmän painoarvoa ja paljon suuremmat kasvumahdollisuudet. Uusi kunta olisi Suomen suurin kaksikielinen kaupunki, jolla olisi mahdollisuus olla myös kansainvälisesti merkittävä. Tärkeintä on elinvoimaisuus ja tulevaisuuden menestys – ei nykyrakenteiden säilyttäminen, tiivistää eräs selvityksen vastaaja kommentissaan. Toinen vastaaja kommentoi, että Vaasan ja Mustasaaren olisi pitänyt yhdistyä jo vuosia sitten ja että nyt on viimeinen mahdollisuus yhdistää kunnat ennen kuin muut vahvat alueet kiilaavat Vaasan seudun edelle.

Kuntaliitoksen vastustajista 83 prosenttia valitsi yhdeksi kolmesta tärkeimmästä argumentista ’Nykyinen kuntarakenne palvelee yritystämme hyvin emmekä näe tarvetta muuttaa sitä’. Vastustajien toiseksi suosituimmaksi argumentiksi nousi ’Kuntaliitoksen taloudellista hyötyä ei ole pystytty osoittamaan’. Tämän valitsi argumenttiensa joukkoon puolet vastustajista. Neljännes vastustajista piti aikaa sopimattomana kuntaliitokselle. Tämä argumentti oli kolmanneksi suosituin vastustajien keskuudessa. – Yhteistyön kehittäminen on tärkeämpää kuin pakolla aikaansaatu liitos, kommentoi eräs liitoksen vastustaja.

– Moni on kysynyt kauppakamarin kantaa Vaasan ja Mustasaaren yhdistymiseen. Kantamme selviää jäsenyrityksiltä kysymällä, perustelee selvityksen tekemistä kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen. – Eiköhän yritysten kanta liitokseen ole tämän selvityksen jälkeen selvä, summaa Häkkinen.

Kysely toteutettiin 1.-6.2.2018. Siihen vastasi 129 Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystä Vaasasta ja Mustasaaresta. Vastausprosentti oli 36.

Kauppakamari on kysynyt jäsenyrityksiltään kuntaliitoksista aiemminkin. Tuolloin on kysytty yrityksen kannalta toimivinta kuntarakennetta. Vaasan seudun vastaajat ovat kaikissa kyselyissä kannattaneet eniten työssäkäyntialueen kokoista kuntaa:
vuonna 2007 työssäkäyntialueen kokoisen kunnan kannatus oli 64 prosenttia
vuonna 2008 kannatus oli 56 prosenttia
vuonna 2010 kannatus oli 65 prosenttia
vuonna 2011 kannatus oli 73 prosenttia.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN