Kesätöitä löytyy hyvin aktiivisille pohjalaisnuorille

Tulevana kesänä yli 70 prosenttia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksistä tai organisaatioista on aikeissa rekrytoida kesätyöntekijöitä. Halutuimpia työntekijöitä ovat ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, mutta yli 40 prosenttia vastaajayrityksistä tarjoaa kesätöitä myös alle 18-vuotiaille. Tiedot käyvät ilmi Pohjanmaan kauppakamarin jäsenilleen tekemästä kesätyökyselystä, johon vastasi 176 työnantajaa.

Kyselyyn vastanneista 71 prosenttia on aikeissa palkata kesätyöntekijöitä tulevana kesänä, kahdeksassa prosentissa yrityksistä asiasta ei ollut vielä kyselyn tekohetkellä tehty päätöstä. 21 prosenttia vastaajista ei aio palkata kesätyöntekijöitä; ne ovat enimmäkseen pienempiä, 1-9 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Yleisin syy (51 %) siihen, että kesätyötekijöitä ei palkata on se, ettei yrityksestä löydy sopivaa työtä.

Kysyttäessä kesätyöntekijöiden määrää suhteessa viime vuoteen 23 prosenttia kertoo palkkaavansa enemmän kesätyöntekijöitä. 69 prosenttia vastaajayrityksistä palkkaa saman verran kuin viime vuonna ja kahdeksan prosenttia palkkaa viime vuotta vähemmän kesätyöntekijöitä. Parantunut taloussuhdanne vaikuttaa jonkin verran palkattavien kesätyöntekijöiden määrään.

– Teimme vastaavan kyselyn kaksi vuotta sitten ja kesätöitä näyttäisi nyt olevan tarjolla selvästi enemmän. Uskon tämän johtuvan osin myös käynnissä olevasta #palkkaanuori-haastekampanjastamme, iloitsee kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

Eniten rekrytoivat teollisuusyritykset, joista 79 prosenttia on aikeissa ottaa kesätyöntekijöitä. Vastaava luku rakennusalalla on 72 prosenttia ja kaupan alalla 67 prosenttia. Vähiten nuoria palkataan palvelualan yrityksiin, joista 60 prosenttia on aikeissa kesätyöllistää. Teollisuusyrityksissä suhtautuminen alaikäisiin kesätyöläisiin on myös positiivisin: 46 prosenttia palkkaa myös alle 18-vuotiaita. Eroja löytyy myös alueiden välillä. Pietarsaaren seudun vastanneista yrityksistä peräti 83 prosenttia aikoo palkata kesätyöntekijöitä. Suupohjan rannikkoseudulla vastaava luku on 80 prosenttia, Vaasan seudulla 74 prosenttia ja Kokkolan seudulla 67 prosenttia.

– Nuorten palkkaaminen kesätöihin tulee nähdä panostuksena tulevaisuuteen. Nyt on mahdollisuus luoda perusta sille, että työnantaja on kiinnostava, kun tämän hetken koululaiset ja opiskelijat siirtyvät työelämään. Töiden tarjoaminen nuorille on keino turvata osaavaan työvoiman saanti, kun kilpailu osaajista käy jatkossa entistä kovemmaksi, kannustaa kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Aktiivisuus ja oma-aloitteisuus palkitaan nuorten kesätyönhaussa. Noin puolet (48 %) vastanneista yrityksistä palkkaa kesätyöntekijöitä saamiensa avointen hakemusten ja suorien yhteydenottojen perusteella. Toiseksi suosituin rekrytointikanava on oman henkilöstön verkostot ja kolmanneksi suosituin yrityksen omat verkkosivut. Vastaajista 57 prosenttia ottaa 1-4 kesätyöntekijää ja kolmannes palkkaa kesäksi 5-20 nuorta. Muutamat yritykset ja myös kunnat ottavat satoja kesätyöntekijöitä.

– Tarjoamme lyhyempiä, noin kuukauden jaksoja kesätöitä mahdollisimman monelle peruskoululaiselle ja ammattiin opiskelevalle. Tavoitteenamme on tutustuttaa heidät toimintaamme ja synnyttää kipinä opiskella alalle, motivoi yrityksensä kesätyöllistämiskäytäntöjä eräs kyselyn vastaaja.

Kysely toteutettiin 8.-13.2.2018. Siihen vastasi 176 Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyritystä. Vastausprosentti oli 18.
Kauppakamarin #palkkaanuori on haastekampanja yrityksille. Sen tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta kesätyöllistämisen hyödyistä ja lisätä nuorten kesätyömahdollisuuksia alueella. Kampanjasta löytyy lisätietoa sivustolta palkkaanuori.fi.

Tulostettava mediatiedote

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN