Perittyjen kapitalisaatiosopimusten verotus muuttuu

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös muuttaa kapitaalisopimusten verokohtelua. Päätöksen mukaan perintöverotuksessa käytettävä arvo on kapitalisaatiosopimuksen takaisinostoarvo kuolinhetkellä ja perillisillä verotetaan pääomatulona se määrä, joka kapitalisaatiosopimuksen erääntyessä tai takaisinoston yhteydessä ylittää perintöverotuksessa käytetyn arvon. Näin ollen jos jokin suoritus on jo ollut perintö- tai lahjaverotuksen kohteena, sitä ei voida verottaa tulona. Myös lahjaverotuskäytäntö muuttunee vastaavasti.

Aiheesta kirjoittaa PwC:n Risto Löf.

Lue artikkeli

 

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN