Taloushallinnon kontrollit virheiden ja väärinkäytösten ehkäisykeinona

Taloushallinnon kontrollit ovat yksi tilintarkastajien tarkastelukohteista yrityksissä. Kontrollit ovat joko ohjelmallisia keinoja tai yrityksessä olevia toimintatapoja, joilla estetään virheen ja väärinkäytöksen riskejä. Ne määrittelevät kuka saa tehdä mitä, milloin ja miten.

Yritysten taloushallinnon henkilökunta ei välttämättä ole tullut kiinnittäneeksi huomiota kontrolleihin ennen tilintarkastajansa vierailua. Kontrolleja olisi syytä kuitenkin tarkastella säännöllisesti ja varsinkin silloin, kun taloushallinnon henkilöihin tai prosesseihin tulee muutoksia, jotta voidaan välttyä puutteellisen kontrolliympäristön aiheuttamilta ongelmilta.

Kullekin taloushallinnon eri osa-alueelle, kuten myynnille, ostoille, varastolle, palkkahallinnolle ja maksuliikenteelle, on tärkeää prosessien suunnittelun yhteydessä määritellä omat kontrollinsa. Yrityksen toimintaympäristö vaikuttaa siihen, millaiset kontrollit ovat tehokkaita.

Lue EY:n Senior Manager Emma Paanasen artikkeli