Väylämaksun palauttaminen on Suomen kilpailukykyä heikentävä päätös

Kehysriihessä linjattu meriliikenteen väylämaksujen palauttaminen aiemmalle tasolleen on huono uutinen vientiteollisuudelle ja kotimaiselle satamatoiminnalle. Ulkomaan liikenteen kustannusten hillitsemiseksi meriliikenteen aluksilta peritty väylämaksu puolitettiin Suomessa vuonna 2015.

Kehysriihen linjaus on yllättävä, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu, että vientiteollisuuden kilpailukyvystä huolehditaan tekemällä meriliikenteen väylämaksun puolituksesta pysyvä vuodesta 2024 alkaen. Hallitus ehtikin jo viime vuonna jatkaa väylämaksujen puolittamista vuosille 2024–2027 ja pysyvää puolittamista koskeva lakiesitys oli tarkoitus antaa eduskuntaan alkusyksyllä.

– Merenkulun kustannukset nousevat lähivuosina muun muassa ilmastotoimien seurauksena. Väylämaksun pysyvällä puolittamisella olisi ollut positiivisia vaikutuksia ulkomaankaupan kilpailukykyyn, varustamojen investointeihin, meriliikenteen tehokkuuteen sekä ilmastopäästöjen vähentämiseen, huomauttaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

Väylämaksujen tulisi olla ennakoitavia ja pitkäjänteisiä. Väylämaksut vähentävät kotimaisten satamien kilpailukykyä erityisesti niissä tavaravirroissa, joissa kilpaillaan suoraan muiden maiden satamien kanssa. Paluu puolitusta edeltäneelle korkeammalle väylämaksun tasolle lisää vientiteollisuuden logistisia kustannuksia ja heikentää niiden kilpailukykyä. Elinkeinoelämä on lähes yksimielisesti esittänyt, että meriliikenteen väylämaksuista tulisi pitkällä aikavälillä luopua kokonaan, sillä veroluonteisina maksuina ne heikentävät vientiteollisuuden kilpailukykyä.

Ennakoitavuuden kannalta väylämaksun tasoon tehtävä nosto on merenkulun toimijoille haasteellista, sillä logistiikka- ja kuljetuspalvelujen hinnoittelussa on varauduttu joulukuussa hyväksyttyyn nelivuotiseen väylämaksutasoon. Yllättävä väylämaksun tason nostaminen ajoittuu vientiteollisuuden ja matkustajaliikenteen kannalta heikkoon suhdanteeseen. Olisi tärkeää, että hallitus ei toimillaan nostaisi logistiikkakustannuksia, jotka ovat Suomessa jo pelkästään sijaintitekijöiden takia EU-maiden korkeimpia.

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Paula Erkkilä, Pohjanmaan kauppakamari, paula.erkkila [at] chamber.fi, 044 781 0704
johtava asiantuntija Hanna Kalenoja, Keskuskauppakamari, hanna.kalenoja [at] chamber.fi