Suhdanteessa häivähdys paremmasta

Suhdannetilanteessa Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan yrityksissä on tapahtunut käänne positiiviseen viime syksystä. Syksyllä moni yritys vielä näki, että suhdanteen pohjakosketus olisi vasta edessäpäin, mutta arviot tästä näyttäisivät olleen liian pessimistisiä. On siis nähtävissä, että taloushuolet ovat muuttuneet taloustoiveikkuudeksi. Tämä käy ilmi Pohjanmaan kauppakamarin jäsenyrityksilleen huhtikuun alussa tekemästä Business Panel -talousbarometristä.

Business Panel -raportti 1/24
Business Panel 1/24 -kuvasarja