En strimma av ljus i konjunkturen

Konjunkturläget för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten har vänt sig mot det positiva sedan förra hösten. I höstas ansåg många företag att konjunkturbotten fortfarande låg framför dem, men den bedömningen verkar ha varit för pessimistisk. Vi kan alltså konstatera att den ekonomiska oron har förbytts i ekonomisk optimism. Det här framkommer i Business Panel-barometern som Österbottens handelskammare gjorde bland sina medlemsföretag i början av april.

Läs Business Panel-rapport 1/2024
Business Panel 1/2024 i bilder