Det finns gott om sommarjobb för aktiva österbottniska ungdomar

Mer än 70 procent av företagen eller organisationerna i Österbotten och Mellersta Österbotten har för avsikt att rekrytera sommarvikarier i sommar. De mest attraktiva arbetstagarna är studeranden i yrkeshögskolor och inom andra stadiets yrkesutbildning men drygt 40 procent av de företag som besvarade enkäten erbjuder sommarjobb även åt ungdomar under 18 år. Det här framkommer i den sommarjobbsenkät som Österbottens handelskammare skickat åt sina medlemmar och som besvarades av 176 arbetsgivare.

Av dem som besvarade enkäten hade 71 procent för avsikt att anställa sommarvikarier i sommar, i åtta procent av företagen hade man inte ännu vid tidpunkten för enkäten fattat något beslut. 21 procent av respondenterna har inte för avsikt att anställa sommarjobbare; de flesta av dessa företag är små med en personalmängd på 1–9. Den främsta orsaken (51 %) till varför man inte anställer sommarjobbare är att det i företaget inte finns lämpligt arbete åt dem.

På frågan gällande antalet sommarvikarier nu jämfört med i fjol rapporterar 23 procent att de anställer flera nu. 69 procent av företagen som besvarade enkäten anställer lika många sommarvikarier som i fjol medan 8 procent meddelar att de anställer färre sommarvikarier nu än i fjol. Det förbättrade konjunkturläget påverkar antalet anställda sommarvikarier till en del.

– Vi gjorde en motsvarande utredning för två år sedan och det ser ut som om det finns betydligt mera sommarjobb nu. Jag tror att det här till en del beror på vår pågående utmaningskampanj #anställunga, konstaterar handelskammarens verkställande direktör Juha Häkkinen glatt.

De flesta rekryteringarna görs av industriföretagen av vilka 79 procent har för avsikt att anställa sommarvikarier. Motsvarande siffra inom byggbranschen är 72 procent och inom handelsbranschen 67 procent. Minst antal ungdomar anställs i företag inom servicebranschen, där 60 procent har för avsikt att anställa sommarjobbare. Inom industriföretagen förhåller man sig också mest positivt till minderåriga sommarvikarier; 46 procent anställer även ungdomar under 18 år. Regionala skillnader finns också. I Jakobstadsregionen har så många som 83 procent av företagen som besvarade enkäten för avsikt att anställa sommarvikarier. I Sydösterbotten är motsvarande siffra 80 procent, i Vasaregionen 74 procent och i Karlebyregionen 67 procent.

– Att ge ungdomar sommarjobb bör ses som en satsning på framtiden. Det är nu som möjligheten finns att skapa grunden för hur intressant företaget upplevs sen då dagens skolelever och studerande ska ut i arbetslivet. Att ge ungdomar jobb är ett sätt att säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft eftersom konkurrensen om kunniga arbetstagare i fortsättningen blir allt hårdare, konstaterar handelskammarens direktör Paula Erkkilä.

Aktivitet och initiativförmåga värderas då ungdomarna söker sommarjobb. Ungefär hälften (48 %) av de företag som besvarade enkäten anställer sommarvikarier på basen av öppna ansökningar och direkta kontakter. Den näst populäraste rekryteringskanalen är den egna personalens nätverk och den tredje populäraste är företagets egna webbplats. Av respondenterna anställer 57 procent 1–4 sommarjobbare och en tredjedel 5–20. En del företag och även kommuner anställer hundratals sommarjobbare.

– Vi erbjuder sommarjobb för kortare perioder, ca 1 månad, åt så många grundskolelever och studeranden som möjligt. Vår målsättning är att låta dem bekanta sig med vår verksamhet och inspirera dem till att studera inom branschen, ger en respondent som motivering till företagets policy gällande sommarvikarier.

Enkäten genomfördes 8–13.2.2018 och besvarades av 176 av Österbottens handelskammares medlemsföretag. Svarsprocenten var 18.

Handelskammarens #anställunga är en utmaningskampanj till företagen. Målsättningen med kampanjen är att öka företagens kännedom om nyttan med sommaranställningar och öka ungdomarnas chanser att få sommarjobb i regionen. Mera information om kampanjen finns på adressen: antallunga.fi.

Pressmeddelande för utskrift

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN