Rekordtjocka Coastline belyser digitaliseringen

Österbottens handelskammare har gett ut ett nytt nummer av Coastline, som samtidigt är det tjockaste numret någonsin. Det 128-sidiga engelskspråkiga magasinet presenterar Österbottens företag och näringsliv för en internationell publik. Intresset för tidskriften har aldrig tidigare varit så stort bland de österbottniska företagen.
– Coastline har uppenbarligen befäst sin plats som ett flaggskepp för regionens marknadsföring, och det är inte utan orsak tidningen brukar kallas regionens visitkort. En högklassig tryckprodukt har helt klart en plats i dagens digitala värld, säger Juha Häkkinen, vd för Österbottens handelskammare.

Coastline är ett unikt regionmarknadsföringsprojekt i Finland eftersom de medverkande företagen och institutionerna finansierar utgivningen själva. Tidskriften har kommit ut vartannat år i över 20 år. Upplagan är 10 000 exemplar, och distributionen sker via de medverkande företagens nätverk. Dessutom kan artiklarna läsas och delas via nätet.

Den här gången tar Coastline upp digitaliseringen och hur den gjort att industriföretag förvandlas till tjänsteföretag. Tidningen innehåller också en stor artikel om alla lyckade utländska investeringar som gjorts i Österbotten, samt en artikel om hur Alholmen Industrial Park blivit en föregångare i den nya bioekonomin. Precis som tidigare år presenteras dessutom alla medverkande företag med varsin egen artikel.

Coastline produceras av digital- och kommunikationsbyrån Morgan Digital i Vasa.
Webbtidningen finns på adressen www.coastline.fi.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN