Enklare regelverk för bedömning av skattefria personalförmåner

Många arbetsgivare ger personalförmåner till anställda, pensionärer och tidigare anställda, dels för att skapa en positiv arbetsgivarbild, dels för att upprätthålla de anställdas arbetsförmåga och öka deras motivation. Arbetsgivarna kan även ge sina anställda vissa skattefria förmåner. Dessa förmåner ska vara kopplade till anställningen, inte arbetsinsatsen, och de regleras separat i inkomstskattelagen.

EY:s skattespecialist Sonja Lahdenranta-Husu skriver om skattefria personalförmåner.

Läs artikeln

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN