Paula Erkkiläs krönika i ÖT: Världens bästa land

Paula Erkkilä

Grattis till dig, mig, oss alla! Enligt den senaste uppgiften är vi världens lyckligaste människor. The World Happiness Report som FN nyligen publicerade listade sammanlagt 156 länder enligt ett lycklighetsindex och Finland steg från en femte plats för ett år sedan till första plats nu.

På en internationell skala är Finland ett litet land: folkmängden är ynka 0,07 procent av hela världens befolkning, och inte är arealen heller speciellt anmärkningsvärd. Men även den minsta kan vara bäst. Vi finländare är ju benägna att förminska oss själva i stället för att sprätta med hängslena. Förutom FN har många andra internationella aktörer placerat Finland högt upp enligt många indikatorer. Jämförelser har gjorts av bland annat World Economic Forum, Eurostat och OECD. Statistikcentralen har sammanställt en lång lista utgående från dessa jämförelser och här är några utdrag.

Låt oss utgå från de stora sakerna: Finland är världens tredje rikaste land och som samhälle världens stabilaste stat. Den finländska grundskoleutbildningen är bäst i världen. Finland är världens mest läskunniga land. Risken att utsättas för naturkatastrofer är minst i Finland. De här är ganska tunga argument för t.ex. utvecklandet av landets varumärke eller för vilket internationellt företag som helst som överväger en etablering.

I själva verket är Finland Europas tredje bästa land för företagsverksamhet och vi har världens tredje bästa ekonomiska miljö för företagstillväxt. Antalet utländska direkta investeringar i Finland har ökat redan under några år. Företagens intresse torde ökas av att Finland är världens fjärde mest innovativa land. Vi är näst bäst på att använda oss av data- och kommunikationsteknik för att stärka konkurrenskraften och välfärden. Även konsumenternas förtroende för ekonomin i Finland är högst i Europa. Det här befästs ytterligare av att Finland har världens stabilaste banker.

Hur är det med oss finländare, vilka är vi? För det första så har vi den största personliga friheten och valfriheten i världen. Låt oss ta passet som ett exempel. Det finländska passet är det tredje mäktigaste i världen och vi kan resa med det till 178 länder utan visum. Finländarna har alltså ett stort förtroendekapital ute i världen och på så sätt en unik rörelsefrihet.

Finländarna kan också vara stolta över sitt kunnande. Finland ligger i topp bland OECD-länderna vad gäller utbildning och kvaliteten på vår högskoleutbildning är tredje bäst i världen. Vår utbildning motsvarar också framtidens behov och här ligger vi på en tredje plats internationellt sett.

Vår mänskliga välfärd är bäst i världen och vi toppar också listan när det gäller att skydda människors grundläggande rättigheter. Finland är världens tredje mest jämställda land och som exempel är båda könens deltagande i arbetslivet den näst mest jämställda i EU.

Det är bra att påminna sig om att vi här i Österbotten klarar oss utmärkt i Finland enligt flera mätare. I Österbotten finns flest företag per invånare, vår exportnivå är den högsta, industrins värdeökning den största, vår sysselsättningsgrad den bästa och vår arbetslöshetsgrad den lägsta.

Det är skäl att vara nöjd över det positiva budskapet om både Finland och vårt eget område och sprida det både här hemma men speciellt utomlands och utanför vår egen region. Vi måste ändå komma ihåg att samhälleliga problem inte kan och inte bör döljas bakom podiet. Vår dragningskraft och företagsmiljö men framför allt vår vardag påverkas av nedskärningar inom utbildningen, den onödiga byråkratin i vårt samhälle, den försämrade infrastrukturen och den höga beskattningen.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN