Paula Erkkilän kolumni Vaasa Insiderissa: Tervetuloa taloon!

Julkaistu Vaasa Insiderissa tiistaina 17.5.2022.

Pohjalaismaakuntien työnantajat ovat taas hakeneet ja palkanneet runsaasti nuoria kesätyöntekijöiksi. Esimerkiksi kauppakamarin #palkkaanuori-haastekampanjassa ennätykselliset 200 työnantajaa tarjosi työtä 6000 nuorelle. Jotakuinkin sama määrä kuin Vöyrillä tai Maalahdessa on asukkaita! Paikoin hakuja on edelleen avoinna, mutta suurimmassa osassa yrityksistä kesätöiden paiskiminen on jo aloitettu tai aloitetaan lähiviikkoina. Töihin perehdyttäminen on siis monilla työpaikoilla juuri nyt ajankohtaista.

Jotta kesätyökokemuksesta tulee antoisa
sekä nuorille että työnantajille,
onkin syytä ennalta pohtia,
miten toimia kesätyöntekijän tullessa taloon.

Kattava perehdyttäminen palvelee molempia ja siihen tulisi varata riittävästi aikaa. Uuden kesätyöntekijän vastaanottaminen ja opettaminen on erityisen tärkeää työntekijän sitoutumisen ja työtyytyväisyyden kannalta. Huolellisella perehdyttämisellä työnantaja osoittaa arvostavansa työntekijää.

Työnantajan näkökulmasta oleellista tietysti on, että tehtävät omaksutaan nopeasti. Tällöin lyhyistäkin, vaikkapa parin viikon mittaisista Tutustu työelämään ja tienaa -työjaksoista on hyötyä. Kesätyöntekijöinä on usein myös nuoria, jotka astuvat aivan ensimmäistä kertaa työelämään. Tällöin monet työelämän perusasiat saattavat olla täysin vieraita ja nekin tulisi muistaa käydä läpi.

Yksittäisten työtehtävien sijaan työnantajan kannattaa tarjoilla laajempi kuva organisaatiosta, jotta nuori ymmärtää työnsä merkityksen kokonaisuuden kannalta. Oman työn merkityksen ymmärtäminen vaikuttaa suoraan motivaatioon. Kesätyöntekijöitä varten voi tehdä digiperehdytyksen, jolloin nuori käy perehdytyksen läpi itsenäisesti ja esihenkilöt voivat käyttää aikaansa enemmän keskusteluun. Perehdytyksen pelillistäminen voi myös olla kiinnostava ja nuorille positiivisella tavalla mieleen jäävä konsti ottaa työpaikan tavat haltuun.

Perehdytys on tärkeä osa työpaikan antamaa ensivaikutelmaa ja sen luoma tunne voi pysyä pitkään. Ensimmäisen kesätyöpaikan huono kokemus voi vääristää kuvan koko työelämästä. Perehdyttäminen tulee siten nähdä kollektiivisena vastuunottamisena ja yksittäisen työpaikan seinien sisälläkin tapahtuvilla asioilla on laajempaa vaikutusta.

Perehdytyksellä on ihan tutkitustikin merkitystä. Suomen suurimmassa kesätyökokemuksia kartoittavassa Vastuullinen kesäduuni -tutkimuksessa nousi viime kesänä kärkeen yritykset, joita yhdisti onnistunut perehdytyskokemus, mielekkäät työtehtävät ja työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi pääseminen. Voittajayrityksissä satsattiin perehdytykseen siten, että jokaiselle kesätyöntekijälle nimettiin kummi, joka oli mukana haastatteluvaiheesta lähtien. Kummin tehtävänä oli auttaa perehdytyksen lisäksi nuorta tutustumaan työyhteisöön ja pääsemään siihen sisään.

Yksittäisen työnantajan on hyvä tunnistaa, että kesätyöntekijä varmasti kertoo omista kokemuksistaan eteenpäin ja vaikuttaa näin osaltaan työnantajasta syntyvään mielikuvaan sekä siten sen mahdollisuuteen saada jatkossa niin kesä- kuin muitakin työntekijöitä. Välittävällä viestinnällä ja onnistuneella kesätyökokemuksella voidaan edesauttaa sitä, että yritys on kiinnostava ja houkutteleva, kun kesätyöntekijä siirtyy valmistuttuaan osaksi työelämää.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN