Smidiga lastare lyfter Norcar till nya höjder

Lotta Lindén-Svarvar har lett Norcar i över tjugo år och hon representerar den andra generationen familjeföretagare.

Nykarlebyföretaget Norcar Ab, som tillverkar minilastare, har vuxit med 20 procent årligen de senaste åren. På sex år har man tredubblat sin omsättning och ännu syns inget slut på tillväxten. –För att klara våra ambitiösa mål, behöver vi mera kapacitet och folk. Därför investerar vi en miljon euro för att utöka produktionen, säger Lotta Lindén-Svarvar, vd för Norcar.

Men låt oss backa bandet. Året är 1979 och bröderna Boris, Stig och Börje Lindén grundar familjeföretaget Norcar-BSB. Företaget inriktade sig på den blomstrande pälsnäringen med tillverkning av främst fodertruckar. Från början fanns även industriautomation med som en separat affärsenhet. I dag finns den i ett eget bolag som går under namnet Oy Kirfer Ab. Sedan 1998 har även minilastare funnits med i produktsortimentet.

Minilastare nästan av en slump

Det gick bra för pälsnäringen och för Norcar. En dag kontaktades företaget av en jordbrukare som undrade om inte Norcar kunde tillverka lastare också. Sagt och gjort. En första glidstyrd modell togs fram som prototyp och förfinades till en färdig produkt. Ett år senare lanserades den midjestyrda, röda Agromatic-minilastaren och resten är som man brukar säga historia.

Namnet gjorde dock att man fick frågor om lastarna finns bara för jordbruksändamål. – År 2004 tog vi fram en gul modell med namnet Norcar för att tillfredsställa önskemålen från andra områden som entreprenad och fastighetsskötsel, berättar Lindén-Svarvar.

2010 förenhetligades varumärket och alla minilastare heter sedan dess Norcar. Namnet Agromatic lever dock kvar i modellserierna som alla börjar på bokstaven a.

Miljoninvestering för att klara efterfrågan

Minilastarna separerades ut från moderbolaget till ett eget bolag 2016 och sedan dess har omsättningen ökat från 5 miljoner euro till 14,5 miljoner i fjol.

Under coronaåren sköt efterfrågan på företagets minilastare i höjden så till den grad att man haft svårigheter att hinna med allt. – Komponentbristen som uppstod i och med pandemin gjorde att produktionsvolymen ifjol blev lägre än vad den kunnat bli. Vi fick verkligen kämpa rejält för att leverera det vi lovat, säger Lindén-Svarvar, som representerar den andra generationen familjeföretagare.

Lindén-Svarvar som lett företaget i över tjugo år säger att de fortfarande inte har sett någon nedgång i efterfrågan, tvärtom. – Vi behöver absolut mera produktionskapacitet och i förlängningen även lokaler för att kunna svara på efterfrågan. Därför investerar vi cirka en miljon i ytterligare en produktionslinje.

Strategiska val som bäddat för framgång

Har då den här tillväxten uppkommit av en slump eller tur? Enligt Lindén-Svarvar finns det ett antal beslut och faktorer som gjort tillväxten möjlig. Hon lyfter först fram bolagiseringen av de olika enheterna. – Det visade sig få stor betydelse. Som eget bolag kunde vi börja fokusera fullt ut på att utveckla den egna verksamheten och produkterna.

Hon nämner även pälsnäringen som en faktor, eller närmare bestämt bortfallet av den, som påskyndat utvecklingen av minilastarna. 2013 kom nämligen hela 70 procent av omsättningen från farmprodukter, medan den i dag är obefintlig. Tack vare den starka ökningen på minilastarmarknaden har man lyckat kompensera för bortfallet av fodertruckarna.

Norcar ser stor tillväxtpotential i Finland och har stora förväntningar på det färska samarbetsavtalet med Hankkija som trädde i kraft den första mars. – För oss har bra återförsäljare varit a och o. Ett ypperligt exempel på det är Beneluxländerna där vi vuxit enormt mycket och som numera är det enskilt största området för oss.

Lastaren vore ingenting utan sina redskap

En annan sak man tidigt förstod på Norcar är att det måste finnas ett stort utbud av redskap till minilastarna. Dessa redskap är anpassade för att lämpa sig för olika kundsegment. Till exempel kan vi nämna olika grävskopor för entreprenad, sopvalsar för fastighetsskötsel, gräsklippare för skötsel av grönytor eller olika ensilagegrepar för lantbruk. – Litet på skämt brukar vi säga att lastarna är bara redskapsbärare. I genomsnitt köper kunden tre eller fler redskap med varje lastare.

Norcars tio minilastarmodeller skiljer sig från varandra främst i lyftkraft och motoreffekt. Den minsta modellen, som är väldigt smidig, klarar vikter på upp till 600 kg. – Den är mycket omtyckt inom hästbranschen eftersom den rör sig obehindrat i stallen. De största minilastarna klarar vikter på upp till 1 500 kg. De är populära i Mellaneuropa där man jobbar mycket med till exempel stenläggning.

– I fjol lanserades den första eldrivna minilastaren och den kommer att marknadsföras och säljas flitigt under detta år, säger Lindén-Svarvar.

Norcar 2028

Lindén-Svarvar säger att Norcars framgångskoncept är att man har smidiga, kompakta lastare med stor lyftkapacitet. – Våra mindre modeller klarar lika mycket som konkurrenternas större modeller. Det är en stor konkurrensfördel.

Norcar har även ambitiösa tillväxtmål. Om tre år ska Norcar producera 1 200 lastare och om fem år ca 1 600 lastare – en fördubbling av dagens volymer. Redan i år har bolaget planerat för en volymökning på drygt 40 procent. – Ifjol tillverkades 500 lastare och i år ska vi upp till 700–800 stycken. Trots att vi delvis hittat alternativa komponentleverantörer blir det något att bita i för oss, avslutar Lindén-Svarvar.

OY NORCAR AB
  • Bransch: Fordonsbranschen. Tillverkar minilastare (hittills totalt 7 000) för entreprenad, grönytevård, jordbruk och fastighetsskötsel.
  • Verksamhetsort: Huvudkontor och montering i Nykarleby. Helägt bolag i Estland som tillverkar svetsade delar + målarlinje.
  • Historia: Grundat år 1979. Familjeägt bolag som nu drivs av andra generationens företagare.
  • Antal anställda: 44 i Nykarleby och 40 i Estland.
  • Omsättning: Norcar i Finland 14,5 miljoner euro år 2022. (omsättning i Estland ca 3 milj.)
  • Andelen export: 90 % varav största delen till Beneluxländerna och övriga Norden. Israel är ett uppstickarland som ökar snabbt.

TEXT: RAINER AHLVIK
FOTO: SAMI PULKKINEN