Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2021

Pohjanmaan kauppakamari on olemassa jäseniään varten ja tavoitteena on Vienti-Suomen elinvoiman ja kilpailukyvyn vauhdittaminen. Uuden vuoden rullatessa jo hyvää kyytiä, on hyvä luoda silmäys peräpeiliin. Miltä päättynyt vuosi 2021 näytti?

Yhteisö, jossa halutaan olla mukana

Tunnemme yritysten tarpeet, tarjoamme ajantasaista elinkeinoelämän tilannekuvaa ja käytämme yritysten ääntä. Vahva jäsenpeitto antaa vaikuttamistyöllemme leveät hartiat. Kauppakamarimme jäsenmäärä oli vuoden lopussa 1027. Saimme 56 uutta jäsentä vuoden aikana.

Kauppakamarin eri valiokunnissa ja hallituksissa jakoi asiantuntemustaan yli 200 luottamushenkilöä. He rikastuttavat omalla osaamisellaan ja näkemyksillään kauppakamarin toimintaa ja varmistavat myös sen, että kauppakamari on aidosti yritysten asialla. Luottamushenkilöt kokivat työskentelyn mielekkääksi NPS-suositteluluvun ollessa 66.

Vaikuttamista yhdessä elinkeinoelämän puolesta

Pääpaino vaikuttamistyössä siirtyi jälleen varsinaiselle agendalle poikkeusolojen väistyessä hieman sivummalle. Toki työssämme kulki läpi vuoden mukana myös pandemia, ja toimme laajasti esiin yritysten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia koronarajoituksiin, kustannustukiin ja koronapassiin liittyen. Yrityksiämme haastoi kysynnän voimakkaasti elpyessä myös globaali komponentti- ja konttipula. Näköpiirissä on, että tämä häiriötilanne jatkuu vielä jonkun aikaa maailman noustessa jaloilleen eritahtisesti. Vuoden lopulla yrityksemme saivat ensimmäisiä positiivisia päätöksiä koronaelvytysrahoituksesta ja toivotaan, että kaikille hyville hankkeille löytyisi rahoitus.

Toimme esiin yritysten näkemyksiä mitä moninaisimmissa asioissa. Kuntavaalien alla nostimme esiin julkiset hankinnat, englanninkielisten palveluiden saatavuuden parantamisen sekä liikenneinfran edistämisen. Otimme kantaa myös oikeudenmukaisiin turveratkaisuihin, maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten koulutustarpeisiin, visioimme puhtaiden energiaratkaisujen, erityisesti vedyn, puolesta ja nostimme esiin yritysten hallitustyöskentelyn merkitystä. Loppuvuonna vaikutimme vielä TEN-T-liikenneverkkoasetukseen ja otimme kantaa Suupohjan radan peruskorjaukseen.

Investoinnit tarvitsevat tekijänsä

Alueellemme on lähivuosille suunnitteilla ja osittain jo nyt tekeillä lukuisia merkittäviä teollisuus- ja muita investointeja.

Investointien suuruus ylittää neljä miljardia euroa ja uuden työvoiman arvioitu tarve on nelinumeroinen luku; hieman sumun peitossa on vielä alkaako luku numerolla 2, 3 vai 4.

Kauppakamari toi vuoden mittaan lukuisissa julkisissa puheenvuoroissaan, kannanotoissaan ja kirjoituksissaan esiin tätä positiivista kierrettä ja haastoi jäsenyrityksiä ottamaan työkalupakista esiin uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Alueella oleva kansainvälinen osaajapotentiaali, erityisesti korkeakouluopiskelijat, pitää saada paremmin mukaan työelämään. Olemme olleet mukana maahantulon esteitä ja lupabyrokratian sujuvoittamista ratkovassa kansallisessa työryhmässä. Yksi konkreettinen este saatiin purettua, kun ELY-alueemme valikoitui työlupalinjausten saatavuusharkintaa koskevan pilotin kokeilualueeksi.

Kauppakamarin tavoitteena on, että olemme kansainvälisten osaajien mallialue vuonna 2025.

#palkkaanuori-kesätyöhaaste- ja One Day Contract-kampanjoilla on suoraan saatu tarjottua yli 6000 nuorelle näkymää alueen työpaikkoihin. On äärimmäisen tärkeää, että täällä opiskelevat jäisivät paremmin alueelle. Alueemme vahvuutena ovat globaaleja ongelmia ratkovat yrityksemme, joissa on tarjolla monipuolisia työpolkuja. Merkityksellinen työn sisältö, vastuulliset tavat toimia ja työhyvinvointi ovat jatkossa yhä enemmän keskusteluissa houkutellessamme osaajia.

Infrainvestoinneille rahoitusta

Saavutettavuuden osalta moni asia eteni. Valtatien 8 ohituskaistat välille Vassor–Ölis valmistuivat ja tulevien neljän uuden ohituskaistan tiesuunnitelmien teko käynnistyi. Aurora Botnia aloitti liikennöintinsä Vaasan ja Uumajan välillä ja ylsi heti ensimmäisinä kuukausina ennätyslukemiin niin rahdissa kuin matkustajamäärissä.

Yksi merkittävin pidemmän aikavälin rahoituskehys saatiin turvattua, kun valtion infrainvestointiohjelma vuosille 2022–2029 valmistui. Kauppakamarialueelta on mukana elinkeinoelämää, matkailua ja asukkaita laajasti palvelevia hankkeita. Tiehankkeista rahoituksen saavat esimerkiksi valtatiellä 8 Vaasan ja Kokkolan välille Kovjoelle, Kolppiin ja Kruunupyyhyn rakennettavat keskikaiteelliset ohituskaistat ja liittymäjärjestelyjen parantaminen. Ratahankkeista mukana on Kokkolan ratapihan parantaminen. Investointiohjelmaan nyt sisällytettyjä Vaasan satamaväylän leventämistä ja syventämistä on edelleen kiirehdittävä.

Lentoliikenteessä vuosi oli edelleen haasteellinen. Kokkola-Pietarsaaren ja Helsingin välinen liikenne saatiin valtion ostopalvelulla operoimaksi ja liikenne jatkuu nykyisellään elokuun puoleenväliin saakka. Vaasan kentän reitti- ja vuorotarjonta koettiin erittäin heikoksi varsinkin syksyllä, kun liikematkustus elpyi kiihtyvällä tahdilla. Yhteistyössä VASEKin kanssa toteutettiinkin kysely yrityksille ja sen tuloksia viestittiin laajasti niin lentoyhtiöille kuin päättäjille.

Laadukkaat palvelut lähellä ja nopeasti

Järjestimme yhteensä 136 koulutusta ja tilaisuutta, joihin osallistui 463 jäsenyrityksestä lähes kolmetuhatta osallistujaa. Erityisen paljon mieltä lämmittää se, että vaikka valtaosa koulutuksista jouduttiin järjestämään etänä, niistä saatu osallistujapalaute parani. Koulutusten palautteiden keskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,43.

Kauppakamari on maailmalla tunnettu luotettava taho, jonka myöntämillä asiakirjoilla helpotetaan vientiä. Kauppakamarissa vahvistettiin 3762 alkuperätodistusta. Vientiasiakirjapalveluita käyttäville toteutetussa palautekyselyssä saimme kiitosta erinomaisesta asiakaspalvelusta. Suositteluluku NPS oli huikeat 86! Palautteiden mukaan asiakaspalvelu on nopeaa ja hyvää ja asiakirjojen käsittely nopeaa.

Työmme näkyväksi tekemisessä medialla on tärkeä rooli.

Medianäkyvyydessä olimme Suomen toiseksi paras kauppakamari 568 mediaosumallamme.

Mediassa olemme tuoneet kuuluviin yritysten ääntä, tietoa yritystoimintaan vaikuttavista asioista sekä tehneet keskustelunavauksia. Omissa viestintäkanavissamme olemme nostaneet esiin erityisesti positiivisia uutisia jäseniltämme. Jäsentarinoita onkin jaettu niin nettisivuilla, CB-lehdessä, uutiskirjeissä kuin somessakin.

Uusia tuulia kauppakamarissa

Kauppakamariorganisaation sisällä puhalsivat uudet tuulet. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Juha Häkkinen siirtyi eläkkeelle ja uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin 1.10. alkaen minut, Paula Erkkilä, ja johtajaksi vuoden 2022 alusta Mikael Hallbäck.

Lämmin kiitos päättyneestä vuodesta kaikille jäsenillemme. Kiitos, että annatte meille aikaanne, osaamistanne, tietojanne ja verkostojanne sekä osallistutte koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Luottamuksellinen vuoropuhelu hyödyttää niin yrityksiä kuin koko elinkeinoelämää. Pidämme jatkossakin huolen, että yritysten ääni kuuluu voimakkaana.

Kiitos kauppakamarin omalle henkilöstölle osaamisestanne, intohimostanne ja työpanoksestanne jäsenyritystemme hyväksi. Kauppakamarin hallitukselle ja erityisesti puheenjohtajuuskautensa päättäneelle Ulf Nylundille kuuluu iso käsi mielenkiintoisen ja vaiheikkaan vuoden onnistuneesta luotsaamisesta ja hyvistä keskusteluista ja sparrauksesta.

Kiitän myös hyvästä yhteisestä tekemisestä kaikkia sidosryhmiämme. Yhteistyössä on voimaa ja koko alueen voimalla puskemme meille tärkeitä asioita maaliin. Samalla otteella jatkamme onnistumisia tänä vuonna – nyt vain kaasu pohjaan ja nautitaan kyydistä!

Paula Erkkilä
toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN