Paula Erkkiläs krönika i ÖT & Vasabladet: Upp till bevis

Publicerad på Österbottens Tidning och Vasabladet tisdagen 20.9.2022.

I slutet av oktober återvänder Finnair till Karleby-Jakobstad flygplats och vi kommer att kunna resa till Helsingfors på blåvita vingar igen. De här flygturerna baserar sig på statens tillfälliga understöd som beviljats för fem regionala flygplatser. Med hjälp av understödet och i samarbete med städerna är det tänkt att den marknadsbaserade flygtrafiken ska återuppbyggas till den nivå som rådde före coronapandemin.

I och med att Finnair återupptar rutten så återkommer också interlineavtalen som är till stor nytta för affärsresenärer. Det här innebär att kunden inte behöver boka sina flygresor via flera flygbolag utan kan i fortsättningen boka hela sin resa med ett enda köp. Det här gör också resandet smidigare eftersom bagaget kan checkas in på en gång till slutdestinationen. Om det uppstår komplikationer, såsom förseningar eller avbokningar, så är de avtalsbundna flygbolagen skyldiga att omboka kundens flygresor på nytt. Det här gör kundens resor säkrare.

Goda förbindelser har många och omfattande effekter på regionen. Det påverkar hur väl och säkert den internationella handeln fungerar samt regionens image i den internationella affärsverksamheten. Smidiga förbindelser är också viktig för företagens etablerings- och investeringsbeslut.

Våra företag som är verksamma på den globala marknaden har lyckligtvis valt just denna region som sitt säte. De här företagen sysselsätter tusentals människor direkt och många gånger fler indirekt. De betalar skatt och köper tjänster, liksom deras anställda. Som pelare i den lokala ekonomin behöver de även i framtiden goda förbindelser ut i världen.

Om det finns upphandlare och
lönsamhetsrisken bärs av någon annan,
kommer Finnair att vara tillgängligt.

Överallt strävar man efter att få balans i utbud och efterfrågan vad gäller flygresor, och de framtida flygresevolymerna måste sökas i en förändrad värld samtidigt som bränslepriserna fortfarande är höga och osäkra. Detta återspeglas också i Finnairs nya strategi där man eftersträvar kostnadsbesparingar och lönsamhet.

Finnairs strategi har länge byggt på att förbinda Europa och Asien med hjälp av ryskt luftrum. Den nya strategin strävar efter att återställa företagets lönsamhet oberoende av Ryssland. Strategin efterlyser också ett mer geografiskt balanserat nätverk som förbinder Europa med Asien, Indien, Mellanöstern och Nordamerika via Helsingfors-Vanda flygplats, samt starka inrikes flygförbindelser.

Vad innebär starka inrikes flygförbindelser i praktiken? Finnair har redan meddelat att bolaget inte återvänder till Karleby-Jakobstad som kommersiell operatör, utan som upphandlad trafikoperatör. Det här betyder att om det finns upphandlare och lönsamhetsrisken bärs av någon annan, kommer bolaget att vara tillgängligt.

Med tanke på kontinuiteten är trafik på marknadsvillkor det enda hållbara sättet. Utbud och efterfrågan måste mötas på ett sådant sätt att det är vettigt att upprätthålla trafiken. I vår region har det inte funnits någon vilja att med hjälp av pengar få en fungerande flygtrafik. I viss mån anses det ändå att tillgänglighet, även med flyg, hör till den grundläggande infrastrukturen som staten bör ta hand om. Kommunikationsminister Timo Harakka tog ställning till detta när han i Helsingin Sanomat (7.9) skrev att det lönar sig att upprätthålla flygplatstjänsterna överallt i Finland för att tillgodose elflygets behov. Om elflygen blir vanligare under det här årtiondet kommer miljövänliga flygtransporter att bli en central del av vårt transportsystem.

Vi har tid på oss till slutet av det här årtiondet, och fram till dess måste vi se till att vara lönsamma. Detta kan endast ske genom att flygförbindelserna används. Nu är det upp till bevis: flyg, företagen flyg.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN