Vastuullisuudesta kilpailuetua

Paula Erkkilä

Keskuskauppakamari selvitti viime syksynä yritysten näkemyksiä ympäristö- ja ilmastoasioihin. Kartoitukseen vastanneista yrityksistä yli 70 prosenttia kertoi ympäristö- ja ilmastoasioiden olevan heidän asiakkaillensa tärkeitä.

Ilmastotyön tuloksena yritykset saavat suoraa säästöä laskevien energia-, polttoaine- ja materiaalikustannusten myötä. Yhä useammin myös tarjouspyyntöjen ja toimeksiantojen ehtona asiakkaat pyytävät tietoa yrityksen hiilijalanjäljestä.

Ilmastoneutraali ja resurssitehokas teollisuus
on merkittävä kilpailukyky- ja vientivaltti,
jota voi ja tulee entistä paremmin hyödyntää.

Euroopan komissio käynnistää Euroopan ilmastosopimuksen, jonka tavoitteena on varmistaa hiilineutraaliuden toteutuminen vuoteen 2050 mennessä. Ilmastosopimuksen keskeisenä tavoitteena on saada yhteiskunnan kaikki toimijat – elinkeinoelämä, alueelliset toimijat, kansalaisjärjestöt, teollisuus ja koulut – mukaan hiilineutraaliuden tukemiseen.

Tiukentuvien normien ohella erilaiset haittaverot ovat kiristymässä. Siksi onkin tärkeää, että jatkossa EU ei syyllisty politiikkaan, joka hävittää teollisuuden ja työpaikat Euroopasta. Euroopan kilpailukykyä maailmantaloudessa tulee edelleen vahvistaa.

Ilmastoneutraali ja resurssitehokas teollisuus on merkittävä kilpailukyky- ja vientivaltti, jota voi ja tulee entistä paremmin hyödyntää. Suomesta ja Pohjanmaalta löytyy runsaasti puhtaan teknologian osaamista ja kykyä tuottaa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin.

Me Pohjanmaan kauppakamarissa olemme mukana Keskuskauppakamarin vastuullisuuteen liittyvässä toiminnassa. Toukokuussa Vaasassa järjestettävä päästövähennyskoulutus tarjoaa yrityksille käytännönläheisiä työkaluja päästöjen laskentaan, vähentämiseen ja kompensointiin. Lisäksi 1.4. julkaistavan Coastlinen 2020-2021 yksi pääteemoista on ilmastonmuutos.

Tutkimusten mukaan kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset saavat kilpailijoihinsa nähden 5–15 vuoden etumatkan. Yritysten onkin hyvä varautua muuttuvaan toimintaympäristöön. Tässäkin edelläkävijöillä on parhaat eväät menestyä!

Paula Erkkilä
johtaja
Pohjanmaan kauppakamari