Yrityksiltä humanitaarista apua Ukrainaan

Kauppakamarit ovat Ukrainan suurlähetystön pyynnöstä lähestyneet jäsenyrityksiään humanitaarisen avun saamiseksi Ukrainaan. YK on arvioinut miljoonien ukrainalaisten tarvitsevan humanitaarista apua. Avuntarve koskee erityisesti lääkkeitä ja lääkinnällisiä tarvikkeita sekä tarvikkeiden kuljettamista perille. Kauppakamarit kokoavat yrityksiltä apua, ja sen perillemenon koordinoi Keskuskauppakamari. Lisätietoja siitä, miten yritys voi olla mukana auttamassa.

– Pohjanmaan kauppakamari lähestyi jäsenyrityksiään asiassa eilen illalla. Tähän mennessä (lauantai-aamu klo 8.00) olemme saaneet useita yhteydenottoja yrityksiltä, jotka ovat halukkaita auttamaan. Apuna on tarjottu niin tarvikkeita kuin rahaa niiden hankkimiseksi sekä kuljetuksia, kertoo kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.

– Julkisuudessa on paljon käyty keskustelua pakotteiden ja vastapakotteiden vaikutuksista yritysten toimintaan ja talouteen. Venäjän kauppa muodostaa Suomen tavaraviennistä noin viisi prosenttia. Mutta meidänkin jäsenyrityksissämme on niitä, joiden vienti Venäjälle mitataan kymmenissä prosenteissa. Tähän peilaten yritysten osoittama solidaarisuus lämmittää, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin puheenjohtaja Janne Ylinen.

Ajantasaisen tiedon tarve korostuu

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomittu monelta suunnalta. Yrityksille epävakaa geopoliittinen tilanne tuo paljon epävarmuutta. Yritykset kuitenkin ymmärtävät, että pakotteet ovat aivan välttämättömiä vakavassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Yritysten liiketoimintaan voi kohdistua pakotteiden myötä haittavaikutuksia, mutta pakotteita ollaan valmiita tukemaan, sillä yritykset tuomitsevat Venäjän aggressiiviset toimet.

Epävarma ja nopeasti muuttuva tilanne saattaa synnyttää pakotepakettien osalta ymmärrettävän tietokatveen, jolloin laajoista pakotepaketeista ei ole saatavilla ajantasaista tietoa heti eri sektoreille ja yksittäisille yrityksille.

– Venäjällä on monelle yritykselle tärkeitä kauppakumppaneita. Kiristyneen tilanteen ja epävarman tulevaisuuden vuoksi yritysten on tärkeää tarkastella kriittisesti tuotantoketjujaan ja riippuvuuttaan venäläisistä raaka-aineista, huomauttaa Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck. – Nyt on tärkeintä varmistaa yritysten ajantasainen tiedonsaanti, jotta ne voivat jatkaa liiketoimintaansa mahdollisimman sujuvasti olosuhteista huolimatta.

Kauppakamari on koonnut jatkuvasti päivittyvät lähteet pakotteista ja vastapakotteista kotisivulleen.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN