Yritysten tilanne heikentynyt merkittävästi kahdessa viikossa – kaksi kolmasosaa aikoo lomauttaa tai irtisanoa

Lähes kaksi kolmasosaa kauppakamarien kyselyyn vastanneista liki 3400 yrityksestä aikoo lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään. Reilu 40 prosenttia yrityksistä oli jo maanantaihin mennessä antanut lomautusvaroituksen tai kutsunut yt-neuvottelut. Tilanne on synkentynyt merkittävästi kahden viikon takaisesta, jolloin kauppakamarit toteuttivat kyselyn edellisen kerran. Pohjalaisyrityksistä lähes kaikki kertovat pandemian vaikuttavan toimintaansa.

– Kahdessa viikossa taloustilanne on konkretisoitunut monelle yritykselle ja mennyt merkittävästi huonompaan suuntaan. Kaksi viikkoa sitten tekemässämme kyselyssä liki puolet yrityksistä vastasi, ettei koronavirus ollut vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon negatiivisesti. Nyt vastaava osuus oli enää neljännes, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Reilu kolmannes valtakunnalliseen kyselyyn vastanneista yrityksistä puolestaan kertoi, että konkurssin riski on kasvanut merkittävästi koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia. Kaksi viikkoa sitten noin 30 prosenttia yrityksistä koki konkurssiriskin nousseen. Pohjanmaan kauppakamarin alueella konkurssiriskin kertoo kasvaneen joka neljäs yritys.

– Yritykset kertovat suurempien vaikeuksien olevan vielä edessäpäin. Hallitus on tehnyt hyviä toimia pelastaakseen yrityksiä konkurssiaallolta ja pitääkseen kiinni työpaikoista. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan ja erityisesti pahiten kärsineet alat kuten matkailu- ja ravintola-ala, luovat alat sekä henkilöliikenne tarvitsevat räätälöityä suoraa tukea. Konkurssiaallon estämiseksi on syytä poikkeuksellisesti säätää laki, jonka mukaan viivästyskorko veloille on viisi prosenttia, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

Kyselystä selviää myös, että kaksi kolmasosaa yrityksistä on jo käyttänyt tai aikoo käyttää hallituksen tarjoamia joustoja. Lähes puolet yrityksistä aikoo hyödyntää verottajan myöntämiä joustoja tai eläkemaksujen tavallista pidempää maksuaikaa. Business Finlandin kehitysrahoitusta hakee noin kolmasosa vastanneista ja pankin kanssa neuvottelee joko uudesta lainasta tai vanhojen lainojen lyhennysvapaista niin ikään noin kolmannes vastanneista.

– Moni yritys tuo kuitenkin esiin huolensa siitä, että rahoitusinstrumentit ovat pahasti ruuhkautuneita ja ne koetaan hankaliksi. Ja lainaraha on aina maksettava takaisin. Rahoituksen ja maksujen siirtämisten lisäksi tarvitaan myös suoraa tukea, huomauttaa Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä.

Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille ja vastausaikaa oli 30.3.2020. Vastauksia kertyi 3358. Pohjanmaan kauppakamarin alueelta vastauksia saatiin 176 yritykseltä. Vastauksia saatiin kaikilta toimialoilta, eniten palveluyrityksistä (30 % vastaajista), teollisuusyrityksistä (28 % vastaajista) ja kaupan alalta (13 % vastaajista). Vastanneista yrityksistä 35 % työllisti alle 10 henkilöä, 35 % 10-49 henkilöä, 21 % 50-249 henkilöä ja 9 % yli 250 henkilöä.

Pohjanmaan tulokset kuvina

Valtakunnallisen kyselyn taustatiedot ja tulokset

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN