Hyvät käytännöt ulkomaalaistaustaisten rekrytoinneissa

VAMM Steelin uusin työntekijä on inkerinsuomalainen Anna. Hän työskentelee yrityksessä tuotannonsuunnittelijana.

Kauppakamarialueen organisaatioissa työskentelee paljon ulkomaalaistaustaisia. Rekrytointiprosessin ja työsuhteiden onnistumiseen vaikuttavat monet, usein hyvin yksinkertaiset asiat.

Vaasan kaupunki, vaasalaiset Devatus ja VAMM Steel, kokkolalainen KL-Asennus sekä Pietarsaaressa toimiva koiranruokavalmistaja Mush ovat toteuttaneet onnistuneesti lukuisia kansainvälisiä rekrytointeja. Työntekijöitä on palkattu niin työnantajayrityksen kuin työntekijöiden kotimaasta.

Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden rekrytointien onnistumiset liittyvät hyviin käytäntöihin sekä rekrytointiprosessissa että työsuhteen aikana.

Anonyymi rekrytointi paljastaa parhaan tekijän ja kehittää esihenkilöä

Vaasan kaupunki aloitti vuonna 2018 anonyymit rekrytoinnit, joissa esihenkilöt valitsevat haastateltavat saamatta tietää heidän henkilöllisyyttään ennen haastatteluja. Menettely tukee monimuotoisuutta ja tasa-arvoa.

– Anonyymi rekrytointi on toimiva, kun on paljon hakijoita. Se ei palvele tapauksissa, joissa kaikki haastatellaan, Vaasan kaupungin konsernihallinnon rekrytointivastaava ja ensimmäinen koskaan anonyymisti rekrytoitu työntekijä Anne Lindell sanoo.

Anonyymius helpottaa haastateltavien valintaa, sillä esihenkilölle näkyy hakijoista vain oleellinen tieto. Sujuvuuden varmistamisessa korostuvat hakuprosessin ja -lomakkeiden määrittely sekä esihenkilöiden perehdytys.

Esihenkilöiden mahdollisia ennakkoluuloja anonyymia rekrytointia kohtaan voidaan karsia sisäisen markkinoinnin avulla.

– Tuomme esiin menetelmän hyötyjä ja onnistumistarinoita, Lindell kertoo.

Vaasan kaupunki tekee vuosittain noin 400 rekrytointia ja on rekrytoinut yhteensä yli 60 henkilöä monenlaisiin tehtäviin eri organisaatiotasoille. Ulkomaalaistaustaisten rekrytoinnissa haasteena on kielitaitovaatimus, mutta hyväksytyn uuden kansainvälisen Vaasan strategian myötä englanti yleistyy.

Työturvallisuus ja -motivaatio tärkeintä

Metallialan kasvuyrityksissä tuotantotyövoiman tarve on jatkuva, ja hyvät paikalliset osaajat ovat jo työssä. VAMM Steelin ratkaisuna ovat työharjoittelut.

– Meillä on Vamian kanssa sopimus, ja koulusta on meillä säännöllisesti harjoittelussa ulkomaalaistaustaisia. Otamme itse yhteyttä oppilaitokseen, ja myös opettajat ohjaavat meille harjoittelijoita, toimitusjohtaja Vesa Tammela kertoo.

Työharjoittelu mahdollistaa työnantajan ja -tekijän tutustumisen toisiinsa ennen työsuhteen alkua. Motivaatio ratkaisee.

– Jos henkilö halua tehdä työtä, me kyllä opetamme työtehtävän ja työturvallisuusasiat, Tammela sanoo.
Väärinkäsitysten ehkäisemiseksi on parempi, että työnantaja ja työntekijä eivät molemmat puhu vierasta kieltä. VAMM Steelillä kieli on suomi. Sen oppiminen hyödyttää ulkomaalaistaustaisia monin tavoin myös työn ulkopuolella.

Konepajayrityksessä työturvallisuus korostuu.

– Turvallisuusasioita pitää toistaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kanssa usein, että he varmasti ymmärtävät ne ja toimivat oikein. Paras tapa on tarkastaa säännöllisesti, miten työntekijä toimii, Tammela ohjeistaa.

Hyvä vastaanotto ja läheiset tukevat sopeutumista ja sitoutumista

KL-Asennus Oy osallistui vuonna 2008 Kokkolan kaupungin ja Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämään hankkeeseen, jossa yhtiöön rekrytoitiin hitsaajia suoraan Kiinasta. Aikuiskoulutuskeskus kartoitti sopivat osaajat kansainvälisiä yhteyksiään hyödyntäen. Yhteishankkeet ovat monille yrityksille resurssien kannalta ainoa mielekäs tapa toteuttaa kansainvälisiä suorarekrytointeja.

– Hanke oli hyvin edullinen ja kannattava investointi niin meille kuin yhteiskunnalle, KL-Asennus Oy:n toimitusjohtaja Jarl Kallela sanoo.

Henkilöt olivat tullessaan ammatillisesti valmiita. Kahdeksasta palkatusta viisi työskentelee edelleen yhtiössä ja myös heidän perheensä asuvat alueella. He ovat tulleet osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja Kokkolan yhteisöä. Kiinalaiset ovat työteliäitä ja joustavia ja haluavat rakentaa hyvän elämän myös lapsilleen.

Kallelan mukaan rekrytointien onnistumisessa ratkaisevaa on, että ulkomailta tulevat työntekijät otetaan kaltaistensa joukkoon ja autetaan alkuun.

– Järjestimme asumisen, ruokaa jääkaappiin ja polkupyörät pihaan. Ne helpottivat työn ja elämän aloittamista vieraassa ympäristössä.

Kallela on valmis rekrytoimaan uuden kiinalaisryhmän heti, kun muutkin osapuolet ovat. Myös kiinalaiset osapuolet pitivät hanketta onnistuneena ja ovat valmiita uuteen rekrytointikierrokseen.

Englannin kieli ja monimuotoinen kulttuuri vetävät puoleensa

Globaalien asiakkuuksien ja digitalisaatioprojektien parissa toimivaan Devatukseen haetaan ja pyrkii jatkuvasti uusia osaajia. Joukossa on Vaasassa asuvia kansainvälisiä opiskelijoita ja perheenjäsenen perässä muuttaneita.
Rekrytoinneissa merkitsevät tekninen osaaminen ja varsinkin henkilön sopivuus kulttuuriin.

– Kulttuuri on meille kaikkein tärkein. Myös monimuotoisuus ja tasa-arvo korostuvat. Ne ovat päivänselviä asioita, mutta viestimme niistä näkyvästi, koska moni hakija pitää niitä ratkaisevina, Head of People and Culture Sanna Lundström sanoo.

Devatuksessa ainoa kielivaatimus on englanti, jota käytetään kaikessa viestinnässä. Sen ansiosta yritys saa paljon hyviä kansainvälisiä hakijoita.

Jokaisella organisaatiolla on oma tiensä kansainvälisyyteen.

– On muutettava kulttuuria ja ajettava englanti sisään laajasti, etteivät ulkomaalaistaustaiset koe jäävänsä ulkopuolisiksi, Lundström ohjeistaa.

Devatus luo pohjaa kansainvälisten huippuosaajien rekrytoineille korkeakouluyhteistyön ja Digitalisaatio-Akatemian kautta.

– Madallamme opiskelijoiden kynnystä hakea meille töihin myös sparraamalla ainevalinnoissa ja opastamalla haun ajoituksessa, Lundström kertoo.

Yhtäläiset työskentelyedellytykset ja uramahdollisuudet kaikille

Monimuotoisuus on koiranruokia valmistavan Mushin vahvuus. Yhtiölle hiljattain tehdyssä päättötyössä todettiin, että monikulttuurinen työyhteisö tuo Mushille monia hyötyjä: se parantaa yritysmielikuvaa paikallisessa yhteisössä sekä tuo käyttöön parhaita kansainvälisiä käytäntöjä ja ajatteluun monimuotoisuutta.

Uusien työntekijöiden löytämiseksi Mushilla hyödynnetään henkilökunnan suosituksia. Käytäntö toimii, koska elintarviketeollisuuden tuotantotyö ei vaadi erityistä ennakko-osaamista. Pietarsaaren seutu ei tuota alalle valmiita osaajia, vaan yritys kouluttaa itse motivoituneet henkilöt.

On tärkeää tarjota kaikille yhtäläiset edellytykset työskennellä ja edetä. Mushilla ulkomaalaistaustaisia rekrytoidaan niin tuotantoon kuin toimihenkilöiksi, ja tuotantotehtäviin rekrytoidut myös etenevät hyvin organisaation sisällä.

– Olemme onnistuneet kymmenen vuoden aikana erityisesti sisäisissä rekrytoinneissa, ja sen ansiosta ulkomaalaistaustaisia työntekijöitämme on nykyisin monissa päällikkötehtävissä ja myös johtoryhmässä. Mahdollisuudet motivoivat sekä työntekijää että koko työyhteisöä, Mushin johtaja Magnus Pettersson sanoo.

Apua ja tukea kansainvälisiin rekrytointeihin:

Kansainvälisen rekrytoinnin opas työnantajille

Talent Coastline – Alueellisen ekosysteemin tavoitteena on vauhdittaa yritysten kasvua turvaamalla osaavan työvoiman riittävyys ja edistämällä työvoiman maahanmuuttoa. Ekosysteemillä on toimintaa useilla paikkakunnilla Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. – Pohjanmaan ELY-keskus

Boostia kansainvälisiin rekrytointeihin – Valmennus, joka tarjoaa tietoa saatavilla olevista tukitoimista yrityksille sekä tukea työyhteisöjen kulttuurien kehittämiseen kansainvälistymiselle otolliseen suuntaan – Vaasan yliopiston Executive Education

Imago – Valmennus yrityksille työnantajakuvan, rekrytointiosaamisen ja monimuotoisuutta tukevien johtamistaitojen kehittämiseen – TE-toimisto

EURES – kansainvälinen rekrytointipalvelu, jonka avulla työnantaja voi etsiä työvoimaa Euroopasta, palveluvalikoimaan kuuluvat neuvonta ja opastus, rekrytointi, asettautuminen, koulutus sekä taloudellinen tuki osaajien rekrytointiin Euroopasta – TE-toimisto

TE-toimiston Kokka kohti Suomea -hanke – hankepilotti, joka tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden hankkia maahantuloa helpottavia palveluita 1–2 henkilölle ja heidän perheilleen

Business Finlandin Talent Explorer – rahoitusta, jonka avulla yritys voi palkata kansainvälisen osaajan tuomaan uutta tietoa ja osaamista kohdemarkkinasta ja edistämään yrityksen liiketoimintaa uudella markkinalla

Vaasa International Talents – tarjolla kansainvälisiä opiskelijoita laajasta määrästä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjelmia, ohjelma tukee sen kautta palkattujen harjoittelijoiden palkkakustannuksia jopa 50 % kolmen kuukauden ajan

Welcome Office Kokkola – tietoa ja työkaluja työnantajille kansainvälisten osaajien rekrytointien tueksi

KOSEKin työnetsijä Kokkolan seudulla – auttaa maahanmuuttajataustaisten osaajien rekrytoinnissa

Centria-ammattikorkeakoulun Export Expert – Hankkeessa kartoitetaan yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen liittyviä työvoimatarpeita sekä avustetaan yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa, työhön tai työharjoitteluun menee tandemparina kantaväestöön kuuluva ja kansainvälinen osaaja

TEKSTI: RIIKKA AUTIO
KUVAT: SAMI PULKKINEN, HAASTATELLUT
LINKKILISTAN ON KOONNUT: MIA BRÄNNBACKA

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN